Aktuality

Již mnoho let se žáci naší školy snaží alespoň trochu pomáhat v rámci environmentální výchovy planetě Zemi. Jsme zapojeni do tzv. Recyklohraní, při němž mj. shromažďujeme vyřazená elektrozařízení. 

Certifikát velmi názorně zobrazuje, čeho jsme svým sběrem dosáhli.

 

Úspora elektrické energie 14,06 MWh, úspora ropy 912,65 l, úspora vody 55,44 m3, snížení produkce skleníkových plynů o 2,73 t CO2, snížení produkce nebezpečného odpadu o 11,27 t.

 

Na pátek 28. června 2019 vyhlašuji pro všechny žáky školy ředitelské volno.

Vysvědčení bude rozdáno ve čtvrtek 27. června 2019 v 8.00 hod.

 

Ve čtvrtek 27. 6. 2019 proběhne ve Mži od 13.00 hod. vyhlášení nejúspěšnějších žáků a studentů Tachova za uplynulý školní rok. Pozvánky byly všem oceněným předány.

 

Mgr. Irena Volkovinská

Dne 13. 6. 2019 se žáci 2. ročníku Gymnázia, Tachov zúčastnili dějepisně-biologické vycházky organizované studenty Jeronýmem Plášilem a Petrou Vránovou. Tito dva gymnazisté z 5. ročníku dvacetikilometrovou túru obohacovali svým výkladem. Nezapomenutelný byl Jeroným ve své uniformě a s výstrojí důstojníka Pohraniční stráže z 80. let minulého století.

 

 

Celou výpravu doprovázely i dvě pedagožky, Iva Váchová a Daniela Potocká.

 

Exkurzi jsme zahájili před sedmou hodinou ranní na Brance a pokračovali lesem přímo k hranicím s Německem. Po cestě nás těšila spousta biologických vsuvek pí Potocké nebo zastávek - např. na tzv. signálce, kde nám Jeroným vysvětlil, jak vypadala vnitřní ochrana hranic. Dále jsme viděli oblast, kde zejména ke konci 50. let fungovalo falešné převaděčství.

 

Mezi samotné zaniklé obce, které jsme navštívili, patří Hraničná, Větrov, Pavlův Studenec nebo Pavlova Huť

 

Poslední zastávkou byla hájenka Obora. Odtud jsme se pak vydali do Zadních Milířů, odkud jel v půl třetí autobus zpět do Tachova. Komu samotná exkurze nestačila, mohl navázat přednáškou v den otevřených dveří Státního okresního archivu Tachov. 

 

Š. Ruda

Dnes od 16.00 hod. organizujeme informační schůzku pro rodiče budoucích studentů našeho gymnázia.

Psací potřeby prosím s sebou.

 

M. Halíková

Vážení zákonní zástupci,

 upozorňujeme na následující sdělení jídelny:

Žáci základních škol, kteří u nás odebírají obědy, mají ve dnech      28. 6. a 2. 9. 2019 centrálně jídlo odhlášeno. Jedná se o den, kdy se vydává závěrečné vysvědčení a kdy žáci odcházejí ze školy velmi brzy, a o první školní den, kdy je situace obdobná.

 

Studentům gymnázia odhlašujeme oběd ve dnech 27. 6., 28. 6. a 2. 9. 2019. Ředitelka školy vyhlásila volno na pátek, a tak vysvědčení žáci převezmou již ve čtvrtek.

 

Pokud máte o jídlo pro své dítě v těchto datech zájem, musíte si ho individuálně nahlásit – objednávky možné do 27. 6. do 14.00 hod.

 

Výdej obědů cizím strávníkům o hlavních prázdninách:

11.45-13.00 hod.

 

M. Halíková

V záložce Dokumenty na těchto webových stránkách byly zveřejněny výsledky 2. kola přijímacího řízení.

M. Halíková

V tomto týdnu od 10. 6. odpadají všem ročníkům hodiny tělesné výchovy.

M. Halíková

Prostřednictvím Mgr. Daniely Potocké, která je dlouholetou dobrovolnou dárkyní krve, oslovuje naše gymnázium prvodárce z řad studentů školy. V současné době si svůj první odběr vyzkouší 10 studentů z předmaturitního a maturitního ročníku.

Jsme rádi, že můžeme společně pomáhat ostatním.

Proběhlo krajské kolo velmi náročné soutěže EuropaSecura a naše dva týmy statečně hájily barvy Tachova!

Družstvo ve složení Fukal, Fatura a Rössler obsadilo 2. místo, tým ve složení Jirmus, Hranička a Steinbrücker získal 3. místo.

Blahopřejeme k výraznému úspěchu a děkujeme za skvělou reprezentaci tachovského gymnázia.

 

Do republikového kola postupuje Marek Čepičan, který se stal členem mezikrajského týmu, s nímž vyhrál 1. místo v kraji Královéhradeckém.