Aktuality

Vážení zákonní zástupci,

 upozorňujeme na následující sdělení jídelny:

Žáci základních škol, kteří u nás odebírají obědy, mají ve dnech      28. 6. a 2. 9. 2019 centrálně jídlo odhlášeno. Jedná se o den, kdy se vydává závěrečné vysvědčení a kdy žáci odcházejí ze školy velmi brzy, a o první školní den, kdy je situace obdobná.

 

Studentům gymnázia odhlašujeme oběd ve dnech 27. 6., 28. 6. a 2. 9. 2019. Ředitelka školy vyhlásila volno na pátek, a tak vysvědčení žáci převezmou již ve čtvrtek.

 

Pokud máte o jídlo pro své dítě v těchto datech zájem, musíte si ho individuálně nahlásit – objednávky možné do 27. 6. do 14.00 hod.

 

Výdej obědů cizím strávníkům o hlavních prázdninách:

11.45-13.00 hod.

 

M. Halíková

V záložce Dokumenty na těchto webových stránkách byly zveřejněny výsledky 2. kola přijímacího řízení.

M. Halíková

V tomto týdnu od 10. 6. odpadají všem ročníkům hodiny tělesné výchovy.

M. Halíková

Prostřednictvím Mgr. Daniely Potocké, která je dlouholetou dobrovolnou dárkyní krve, oslovuje naše gymnázium prvodárce z řad studentů školy. V současné době si svůj první odběr vyzkouší 10 studentů z předmaturitního a maturitního ročníku.

Jsme rádi, že můžeme společně pomáhat ostatním.

Proběhlo krajské kolo velmi náročné soutěže EuropaSecura a naše dva týmy statečně hájily barvy Tachova!

Družstvo ve složení Fukal, Fatura a Rössler obsadilo 2. místo, tým ve složení Jirmus, Hranička a Steinbrücker získal 3. místo.

Blahopřejeme k výraznému úspěchu a děkujeme za skvělou reprezentaci tachovského gymnázia.

 

Do republikového kola postupuje Marek Čepičan, který se stal členem mezikrajského týmu, s nímž vyhrál 1. místo v kraji Královéhradeckém.

Slavnostní předání maturitních vysvědčení proběhne v pondělí 27. května 2019 od 14.30 hod. v jízdárně ve Světcích. Účast rodinných příslušníků i přátel studentů vítána.

 

Čerstvé absolventy žádáme o příchod s časovým předstihem alespoň 15 min., abychom stihli podepsat předávací protokoly celé třídy v klidu.

Těšíme se na Vás!

M. Halíková

Gymnázium, Tachov vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku šestiletého studia ve školním roce 2019/2020.

Kritéria jsou připravena na těchto webových stránkách v záložce Dokumenty.

 

Mgr. Irena Volkovinská

ředitelka školy

Z důvodu konání ústních maturitních zkoušek vyhlašuji ve dnech

20. a 21. 5. 2019 ředitelské volno.

 

Mgr. Irena Volkovinská

O soutěži EuropaSecura jsme na našich stránkách již několikrát informovali. Novinkou je skvělý úspěch tachovského studenta Marka Čepičana ze 4. ročníku, který se v rámci tříčlenného týmu probojoval na 1. místo krajského kola. Marek se rozhodl stát součástí týmu studentů z Poličky. Soutěžil tedy spolu s dalšími dvěma žáky, s nimiž již v předchozí době spolupracoval v Modelu OSN, za Královéhradecký kraj.

Mezikrajská spolupráce byla natolik úspěšná, že se zmíněný tým objeví i v republikovém kole.

 

Marek patří mezi studenty, kteří jsou schopni obhajovat svůj vlastní názor, reagovat na argumenty protistrany a vytvářet kolektivní řešení. Děkujeme mu za výraznou reprezentaci školy a přejeme úspěch také v kole nejvyšším. 

 

Naše další dva tříčlenné týmy budou obhajovat svou pozici v rámci Plzeňského kraje na konci května.