Aktuality

EuropaSecura je unikátní celostátní soutěž pro studenty středních škol se zájmem o mezinárodní a bezpečnostní politiku České republiky, Evropské unie a NATO. Tříčlenné týmy v několika kolech soutěží o pětidenní pobyt na vojenské základně v Brdech a tři nejlepší z nich vyhrají studijní cestu do Bruselu.

Naše dva týmy ve složení Jirmus, Hranička, Steinbrücker a Fukal, Rössler, Fatura postupují do krajského kola. Za celý Plzeňský kraj se může finále zúčastnit jen 5 týmů - z toho 2 jsou našeho gymnázia! Soupeřit budou s žáky Masarykova gymnázia v Plzni a dalšími z Gymnázia Jaroslava Vrchlického v Klatovech. Čeká je téma bezpečnostní analýzy KLDR, Sýrie a tzv. Islámského státu.

 

Všichni naši soutěžící jsou žáky předmaturitního 5. ročníku.

30. května budeme držet palce!

Na nástěnce u vchodových dveří Gymnázia, Tachov je vyvěšen seznam všech přijatých uchazečů - jsou uvedeni pod přidělenými čísly. Zde je možné se dovědět, kolik bodů získali při přijímacích testech z českého jazyka a matematiky, kolik bodů spolu s prospěchem na ZŠ jim bylo započteno dle zveřejněných kritérií a na jaké pozici se umístili v porovnání se všemi účastníky přijímacích zkoušek.

 

Mgr. M. Halíková

Na základě zveřejněných kritérií byli ke studiu na Gymnáziu, Tachov přijati uchazeči, kterým byla přidělena následující čísla:

201901, 201902, 201903, 201904, 

201905, 201906, 201907, 201908, 

201909, 201910, 201911, 201912, 

201913, 201914, 201915, 201917, 

201918, 201919, 201920, 201921, 

201922, 201923, 201924, 201925, 

201926, 201927, 201928, 201929, 

201930, 201931, 201932, 201933, 

201934, 201935, 201936, 201937, 

201938, 201939, 201940, 201941, 

201942, 201943, 201944, 201945, 

201946, 201948, 201949, 201950, 

201951, 201952, 201953, 201954, 

201955, 201956.

 

Nezapomeňte odevzdat vyplněný a podepsaný Zápisový lístek nejpozději do 16. května 2019. Spolu s ním přineste svoji volbu volitelných předmětů. 

Mgr. M. Halíková

Naši studenti se "propočítali" k pěkným výsledkům! Kamila Všetičková (6. r.) obsadila 2. místo ve vyšší kategorii, Martin Rössler (5.B) hned následující místo třetí. Mezi mladšími účastníky okresního kola obsadila krásné 2. místo Lucie Šmehlíková (1. r.).

Blahopřejeme všem k matematickým úspěchům a počítáme s Martinem a Luckou i na příští rok.

Kamile už můžeme jen zcela aktuálně přát prima úspěch u maturitní zkoušky!

Teoretické znalosti z mineralogie, petologie, geologie, ale také z paleontologie byly součástí testování studentů v rámci krajského kola geologické olympiády. Naše studentka 5.B Veronika Voltrová obsadila krásné 3. místo. V průběhu soutěže musela mj. prokázat praktické znalosti při poznávání nerostů, hornin a zkamenělin. Asi největším překvapením bylo určit stoličku mamuta :-).

 

Veronice blahopřejeme k úspěchu a děkujeme za reprezentaci školy. Svým výkonem potvrdila, že se mezi krajskými školami dokáže Tachov prosadit!

Na včerejším krajském kole olympiády v českém jazyce reprezentovala naše nižší gymnázium Aneta Vavřičková z 1. r. V silné konkurenci 21 účastníků se dokázala umístit na 9. místě. 

Blahopřejeme k úspěchu!

V prosinci se studenti naší školy zúčastnili prestižní soutěže Slovensko v Československu, pořádané pod záštitou PhDr. Heleny Noskové, CSc, předsedkyně Dokumentačního a muzejního střediska Slováků v České republice. Vyvrcholením soutěže byla XV. Pražská medzinárodná konferencia slovenských stredoškolákov a ich hostí, kde jednotliví účastníci prezentovali výsledky své práce. V porotě zasedli odborníci z řad historiků, pedagogů a umělců, předsedou byl Ing. Peter Juščák, slovenský spisovatel, novinář a šéfredaktor časopisu Ústavu pamäti národa. 

Tachovské gymnázium na konferenci zastupovala Kateřina Moravcová (6. ročník), Alexandra Štefánková (5.A), v mladší kategorii Jaroslav Šroub a Kristýna Gimová (oba z 2. ročníku). 

Kateřina Moravcová skončila ve své kategorii čtvrtá, což při vysoké úrovni prací bylo velkým úspěchem. V mladší kategorii se naše škola dokázala prosadit ještě lépe - Jaroslav Šroub získal za svou práci Moji slovenští předci druhé místo, Kristýna Gimová, která zpracovávala životní osudy svého dědečka, obsadila třetí místo. V současné době se zpracovává ročenka, v níž budou vítězné práce zahrnuty.

Mgr. Iva Váchová

Výsledky Matematického klokana 2019 - školní kolo:

 

Kategorie Kadet:

1. L. Šmehlíková, 1. r.

2. A. Fliegel, 1. r.

3. J. Šroub, 2. r.

 

Kategorie Junior:

1. D. Zemko, 4. r.

2. J. Roubal, 4. r.

3. V. Jarošenko, 4. r.

 

Kategorie Student:

1. K. Všetičková, 6. r.

2. M. Rösler, 5.B

3. J. Zosinčuk, 5. B

V mnohých vyučovacích hodinách kladou naši pedagogové důraz na rozvoj prezentačních a komunikačních dovedností, které se budou žákům hodit nejen při dalším studiu, ale mnohým i v jejich budoucích profesích. Každoročně se účastníme soutěže Prezentiáda. Letošní téma "Kolik stojí štěstí" zpracovaly naše dva týmy z řad nižšího gymnázia tak nápaditě, že budou mít možnost reprezentovat svoji školu i v kole krajském.

 

Týmům ve složení Knopfová, Malechová, Škrabalová a Rolníková, Košátková přejeme neotřelé nápady do plzeňského kola!

M. Halíková