Aktuality

Spolupráce gymnázia se ZŠ z Halže pokračuje
V úterý na gymnázium zavítali žáci 1. stupně halžské základní školy. Malí školáci byli tentokrát studenty gymnázia a paní ředitelkou Irenou Volkovinskou zasvěceni do tajů chemie. V nové odborné učebně jim bylo předvedeno několik pokusů, jimž za oběť padl nejeden gumový medvídek a v nichž dokonce tekla "krev". Sami žáci si ke svému nadšení mohli vyzkoušet i psaní neviditelným inkoustem.

Věříme, že první seznámení s chemií bylo pro školáky z Halže zajímavé a zábavné zároveň. Dětem i pedagogickým pracovníkům halžské základní školy děkujeme za další milé setkání a již teď se těšíme na další.

Letošní maturant Jan Jirmus opět potvrdil, že má široký rozhled po světě a že jeho prioritou nejsou jen lingvistické znalosti. V rámci okresního kola zeměpisné olympiády obsadil 1. místo a bude Tachov reprezentovat v krajském kole.

K postupu Honzovi samozřejmě blahopřejeme a přejeme hodně štěstí i do Plzně.

M. Halíková

Informace k zájezdu Po stopách renesance:
Vzhledem k aktuální situaci v Itálii není možné zrealizovat zájezd v původním termínu (30. 3. - 4. 4. 2020). Po jednání s cestovní agenturou byl termín zájezdu posunut na červen 2020, abychom se vyhnuli storno poplatkům a abychom se zájezdu nemuseli vzdát úplně. Pokud by se v květnu jevila cesta do Itálie ještě stále i jen trochu riziková, zájezd by byl zrušen.

Zúčastnil/a ses přijímacích zkoušek nanečisto u nás na gymnáziu? Chceš se dovědět, jaké bylo správné řešení zadaných otázek?

 

Přijď v úterý 25. února 2020 ve 14.30 k nám do školy a zkus si s našimi vyučujícími hodinu českého jazyka a hodinu matematiky! Rádi ti vysvětlíme nejasnosti, ukážeme ti, jak zdárně testem procházet.

 

Lekce trvající 120 min. je bezplatná; psací potřeby a přezutí s sebou.

24. leden 2020 proběhl na našem gymnáziu ve znamení matematických dovedností - uskutečnilo se školní kolo Pythagoriády, kterého se zúčastnilo 38 studentů z obou prvních ročníků. Následující studenti obsadili tři nejvyšší příčky:

 

1. místo

Eliška Sieberová, 13 bodů, (1.B)

2. místo

Doang Trung Kien, 12 bodů, (1.B)

3. místo

Ondřej Šmejkal, 11 bodů, (1.B) 

 

K medailovým pozicím blahopřejeme a všem děkujeme za účast.

Za předmětovou komisi matematiky

Mgr. Renáta Koubková

 

 

Okresního kola matematické olympiády pro žáky nižšího gymnázia se zúčastnilo jen 8 vyvolených. Tachovské gymnázium zastupovali Hana Jelínková a Adam Fliegel, oba ze 2. ročníku šestiletého cyklu. Se ztrátou pouhého jednoho bodu od výsledku vítěze obsadil 2. místo Adam, a zajistil si tak postup do krajského kola. 

 

Oběma studentům děkujeme za odhodlání reprezentovat naše gymnázium a Adamovi přejeme bystrou mysl do krajského boje.

M. Halíková

Studentka maturitního ročníku Bára Holátová se zúčastnila okresního kola olympiády v českém jazyce, které se konalo ve Stříbře, a obsadila 3. místo.

 

Vzhledem k tomu, že bylo její bodové ohodnocení jen o 3 body nižší než výsledek vítěze, zajistila si svým výkonem účast v krajském kole.

 

Blahopřejeme k úspěchu a držíme palce do krajského kola.

M. Halíková

Student maturitního ročníku Jan Jirmus opět zabodoval!

V rámci prvního kola lingvistické olympiády se umístil na 112. pozici z 2232 zúčastněných. Mohl se tedy pokusit o řešení dalšího kola, v němž už byly střední školy zastoupeny jen 208 studenty s nejlepšími bodovými zisky. Celorepublikové kolo se konalo na Karlově univerzitě v Praze a za Moravu na Univerzitě Palackého v Olomouci. Honza je v tuto chvíli na 37. místě v republice z již zmíněných 208. Svým bodovým ohodnocením si zajistil postup do úzkého výběru 50 studentů, kteří budou řešit poslední zadání lingvistické olympiády v průběhu dubna.

 

Honzovi ke skvělému výsledku moc blahopřejeme a pevně věříme, že si ve velmi vypjatém předmaturitním pololetí najde čas na nejvyšší kolo republikové soutěže a na reprezentaci Tachova.

M. Halíková

V rozmezí 3. března až 7. dubna 2020 budou na našem gymnáziu probíhat přípravné kurzy k přijímacím zkouškám určené žákům 7. tříd ZŠ. 

Bude se jednat o procvičení látky českého jazyka a matematiky.

Podrobné informace a přihlášku ke stažení naleznete na těchto stránkách v záložce UCHAZEČ.

 

Ve stejné záložce pod nadpisem Přijímací řízení byla také zveřejněna Kritéria pro přijetí do 1. ročníku školního roku 2020/2021.

 

Mgr. Irena Volkovinská

ředitelka školy