Aktuality

 

Do Německa jsme se vypravili již v úterý odpoledne s nemalou nervozitou, co nás bude čekat. Do místa našeho ubytování, městečka Trausnitz, jsme se dostali autobusem, který jsme sdíleli se skupinou z Polska. Po seznámení s nimi a organizátory jsme se ubytovali a čekali na příjezd dalších skupin. Celkem se nás sešlo 44 lidí z 8 zemí světa, a to z České republiky, Francie, Ukrajiny, Německa, Maďarska, Polska, Itálie a Izraele.  Po večeři jsme si zahráli seznamovací hry, dozvěděli jsme se něco o programu a potom šli na kutě.

Číst dál...

 

„Tohle všechno je jenom start“

 

aneb rozhovor na téma dobrovolnictví s Anetou Sklenářovou, vítězkou soutěže Hledá se LEADr., absolventkou našeho gymnázia a studentkou na katedře sociologie  ZČU v Plzni.

Číst dál...

Vážení rodiče a milí uchazeči,

 

právě jsme v záložce Uchazeč na těchto webových stránkách zveřejnili seznam přijatých žáků ke studiu ve školním roce 2017/18.

 

Přijati byli žáci s následujícími registračními čísly:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 

 

Nepřijatí uchazeči budou o rozhodnutí informováni prostřednictvím dopisu.

 

Pokud váš zájem o studium na našem gymnáziu trvá, jste povinni do 10 pracovních dnů, tj. do 16. 5. 2017 včetně, doručit ředitelce školy Zápisový lístek a volbu předmětů ke studiu v 1. ročníku.

 

Mgr. Irena Volkovinská, ředitelka školy

Děkujeme studentům nižšího gymnázia, kteří reprezentovali naši školu v okresním kole biologické olympiády:

4. místo Jiří Kratochvíl

5. místo Zdeněk Scharnagl

 

Oba soupeřili společně s 12 žáky a studenty základních a středních škol tachovského okresu.

Porota celorepublikového kola olympiády v německém jazyce volila mezi třemi nejlepšími účastníky v rozdílech po půl bodu!

Druhý nejlepší řešitel ztratil jen půl bodu od vedoucí pozice, stejně tak naše studentka 1. ročníku Rosalie Fiume obsadila 3. místo se ztrátou půl bodu od místa druhého.

 

K vynikajícímu výkonu všichni blahopřejeme!

Skončilo krajské kolo Prezentiády.

V centru dění jsme měli dvě družstva, která sice zcela nepokořila všechny soupeře, ale zároveň hrála nepřehlédnutelnou roli. Z dvaceti účastnících se týmů obsadili Honza Jirmus, Petra Vránová a Štěpán Pelcl 6. místo, jejich spolužáci Jáchym Zosinčuk a Eliška Lukejová pak místo 7.

 

Děkujeme za reprezentaci školy a blahopřejeme vám!

Milí uchazeči o studium,

písemně jsme vás informovali, že výsledky vašich přijímacích zkoušek mohou být k dispozici NEJDŘÍVE po 22. dubnu 2017. V současné době už máme sdělení od společnosti Cermat - ta celostátně testy opravuje -, že středním školám dodá výsledky až 28. dubna 2017, zřejmě v průběhu dne.

 

Ve chvíli, kdy tyto výsledky dostaneme, musíme ještě u nás na škole všem uchazečům propočítat dle platných kritérií výsledná bodová ohodnocení (tzn. započítat výsledné známky ze ZŠ, body za olympiády), a sestavit tak pořadí úspěšných uchazečů.

 

Prosím tedy vás i vaše rodiče o dostatek trpělivosti.

28. duben je pátek, následuje víkend včetně státního svátku. 

Sledujte prosím naše webové stránky.

 

Děkujeme za pochopení,

Mgr. M. Halíková, ZŘŠ

Milí uchazeči a vážení rodiče,

 

v úterý 18. 4. 2017 proběhnou v budově Gymnázia, Tachov přijímací zkoušky pro žáky 7. tříd, kteří v zákonné lhůtě odevzdali naší škole svou přihlášku. Všichni byli vyrozuměni prostřednictvím dopisu od vedení školy.

 

Přijímací zkouška z matematiky začíná v celé republice - tudíž i u nás - administrací v 8.30 hod. Žádáme vás, milí uchazeči, abyste se dostavili nejpozději v 8.15 před hlavní vchod naší školy. Není třeba mít s sebou přezůvky, ale rozhodně nezapomeňte doma psací a rýsovací potřeby!

 

Didaktický test z matematiky bude dopsán v 9.55 hod. Administrace k didaktickému testu z českého jazyka začne v 11.45 hod.

V mezidobě zajistíme pedagogický dozor nad všemi účastníky zkoušek. Pokud si žáka nevyzvedne zákonný zástupce, nedovolíme uchazečům opustit gymnázium.

 

Celkové ukončení zkoušek je naplánováno na 13.05 hod. Uchazeči pak opustí budovu gymnázia a zodpovědnost za ně přebírají zákonní zástupci.

 

Mgr. M. Halíková

Okresní kolo proběhlo za účasti našich studentů a přineslo jim následující umístění:

 

kategorie Junior

1. místo Adéla Vávrová (3.B)

3. místo Martin Šnaidauf (3.A)

 

kategorie Student

2. místo Jakub Košvanec (5. r.)

 

Vzhledem k tomu, že tato soutěž nepočítá s organizací krajského kola, můžeme snad konstatovat, že pro naše studenty Klokan doskákal velmi úspěšně :-).

Děkujeme!