Aktuality

Vážení kolegové, zaměstnanci gymnázia a studenti,

všem Vám přejeme klidné a příjemné vánoční svátky se spoustou úsměvů Vašich blízkých, do nového roku 2020 pak především zdraví a pocit štěstí.

 

Vedení školy

Krásným úvodem k nadcházejícím svátkům a prázdninám byla páteční vánoční besídka gymnázia. Zorganizovala a připravila ji se studenty paní učitelka Sandra Volková a odvedla výbornou práci, stejně jako všichni účinkující. Společné zpívání koled, jednotlivá hudební vystoupení tříd a jako třešnička na dortu vysoce kvalitní hudební překvapení učitelského sboru jistě všechny naladilo do správné vánoční nálady a vykouzlilo úsměv na rtech.

Fotodokumentace, ba i videa ke zhlédnutí na našem Facebooku.

I. Váchová

 

Žáčci 1. stupně halžské základní školy s nadšením ochutnávali cukroví, které jim v rámci projektu Vánoce ve světě přinesly studentky našeho gymnázia Adéla Vávrová, Šárka Krčálová a Klára Benáčková (6.B). Děvčata totiž připravila vzdělávací program o vánočních zvycích různě po světě a mnohými aktivitami děti v jeho průběhu zapojila. A tak cukroví nemohlo chybět! Radost měly děti také z malování na obličej - kdo by o Vánocích nechtěl nosit stromeček přímo na tváři...

Ceníme si velmi pozitivní odezvy ze strany základní školy - naše studentky děti opravdu zaujaly, zabavily a určitě i poučily. Děkujeme.

Ve spolupráci budeme rádi pokračovat.

M. Halíková

I v letošním roce se tachovští gymnazisté zúčastnili ve dnech 12.-13. 12. 2019 Pražské medzinárodné konferencie slovenských stredoškolakov a ich hostí, konané pod záštitou velyslance Slovenské republiky v České republice. Na konferenci prezentovali naši studenti práce věnované Tachovsku či historii svých rodin. V konkurenci velmi kvalitních studentských příspěvků se dokázal prosadit Jeroným Plášil, který obsadil druhé místo a svou prací o problematice osídlování a dosídlování pohraničních obcí velmi zaujal i odbornou porotu. Výborné výkony předvedli i ostatní účastníci konference - Klára Benáčková, Tereza Váchová a za mladší kategorii Jakub Lazorka, Michal Buchta a Jaroslav Šroub. Všem moc děkuji za zpracování prací a za důstojnou reprezentaci školy.

Iva Váchová

Řádily nám po všech patrech, neodbytně se dobývaly do všech tříd a nekompromisně vytahovaly z davu hříšníky - ano, božské i pekelné bytosti se spřáhly proti studentům našeho gymnázia! Kajícníci svými staženými hrdly pěli (velmi neuměle) zadané písně, proto můžeme zcela zodpovědně napsat, že se počet studentů naší školy ani po 5. prosinci nezměnil! 

 

Pokud vás zajímají fotografie z jejich řádění, podívejte se na náš Facebook.

(@gympl.tachov)

M. Halíková

Bývalé studentky a studenti našeho gymnázia pořádají minifestival lidských práv nazvaný UNIVERZÁL. Bude se konat v sobotu 30. listopadu 2019 v KATu v Pivovarské ulici. Má sloužit k tomu, aby se lidé sešli, posílil se komunitní život a rozšířila se informovanost a povědomí o lidských právech. Jak řekla hlavní pořadatelka festivalu Bára Hnátová, festival pořádají s kamarády jako zcela neformální akci, zdarma, aby mohl dorazit každý. Součástí festivalu budou tři filmy týkající se témat rodiny a rodičovství, práv dětí, náboženství, azylu a migrace. K vidění budou pro návštěvníky i dvě výstavy představující nerovnosti ve světě a příběhy uprchlíků. Pozváno je také několik hostů. Účastnit by se měli zástupci Street Law s workshopem zaměřeným na lidská práva, stejně jako odbornice na problematiku rovnosti žen a mužů s přednáškou o historii práv žen a vysvětlení významu a obsahu Istanbulské úmluvy. Měl by dorazit i host, který by vyprávěl o svých zkušenostech s pomocí uprchlíkům v Srbsku v období vrcholu uprchlické krize. Interaktivní přednášku slíbila také odbornice na práva dítěte. Program tedy bude víc než pestrý.

Doufejme, že tachovská veřejnost a hlavně současní gymnazisté své bývalé spolužáky podpoří a na tuto výjimečnou akci přijdou. Třeba se z jedné v podstatě kamarádské akce podaří založit novou událost, která kulturní život Tachova obohatí.

Iva Váchová

Mám doma ve váze krásnou červenou růži... zůstane mi na pár dní jako vzpomínka na první Večerní bál naší školy...

 

Na počátku bylo zadání pí učitelky Potocké - připravte si podnikatelský záměr a představte ho svým spolužákům. Žáci 5. ročníku plánovali - zatím jen ve své prezentaci - ples školy. Záměr se zalíbil, a tak slovo dalo slovo a mnozí z nás i z vás se v sobotu 16. 11. sešli v sále kina Mže, aby si užili Večerní bál. Veškerá organizace byla žákovským projektem našeho předmaturitního ročníku - a myslím, že svůj "úkol" zvládli velmi dobře. 

 

Barevnými balonky ozdobený sál, mlsání připravené na stolech, napětí ve tvářích organizátorů, vystoupení tachovských mažoretek - i to byl jejich velký večer. Určitě splnil svůj úkol: přáli jsme si, aby se mohli sejít bývalí žáci s těmi současnými, aby si mladí lidé pozvali své přátele, aby bylo o Gymnáziu, Tachov slyšet - vše se naplnilo. 

 

Děkujeme 5. ročníku i sponzorům, že se Večerní bál mohl uskutečnit. 

Část zisku z této akce bude věnována tachovskému Domovu seniorů Panorama a také na výtvarné a učební pomůcky pro děti v Tibetu. 

M. Halíková

 

 

Do tajů technického vzdělávání pronikají naši studenti vyšších ročníků díky 3D tiskárně. Tu věnoval gymnáziu náš absolvent Jakub Sedláček, který svým darem velkou měrou přispěl k zájmu žáků o technické obory. V současné době už se podařilo studentům 4. a 5. ročníku vytvořit tři výukové pomůcky, jejichž využití je nasnadě - do hodin biologie máme lebku koně a model viru, v chemii jednu z molekul. 

 

Rádi bychom i touto cestou poděkovali panu Sedláčkovi, protože si tiskárna našla své příznivce a je aktivně využívána.

Děkujeme.

M. Halíková

Všem členům DeMentu i všem studentům, kteří se jakkoliv podíleli na realizaci letošní Akademie, patří obrovské poděkování. I letos se gymnazistům podařilo, že tradiční studentská Akademie si udržela vysoký standard a stala se víc než důstojnou oslavou Mezinárodního dne studentstva. Jednotlivá vystoupení byla originální, některá vtipná, roztančená, jiná emotivní a silná tak, až šel mráz po zádech. Právě takové bylo vystoupení 5. ročníku, který se právem stal vítězem Akademie.Výborná vystoupení předvedla i 1.B (2. místo) a jako vždy vtipný 4. ročník (3. místo).
Skvělí a milí byli moderátoři Lucie Koubková a Šimon Ruda, kteří přispěli velkou měrou ke zdaru akce, stejně jako Natálie Havlíčková, jejíž zpěv je jedním slovem nádherný.
Věřím, že všem, kteří se Akademie zúčastnili - gymnazistům, učitelům, vedení školy, zástupcům města, představitelkám MKS a Muzea Českého lesa či našim přátelům z Milířů – přinesla letošní Akademie nezapomenutelný zážitek. Těžko říct, jestli příští ročník vůbec může být ještě lepší…

Iva Váchová