Aktuality

Mám doma ve váze krásnou červenou růži... zůstane mi na pár dní jako vzpomínka na první Večerní bál naší školy...

 

Na počátku bylo zadání pí učitelky Potocké - připravte si podnikatelský záměr a představte ho svým spolužákům. Žáci 5. ročníku plánovali - zatím jen ve své prezentaci - ples školy. Záměr se zalíbil, a tak slovo dalo slovo a mnozí z nás i z vás se v sobotu 16. 11. sešli v sále kina Mže, aby si užili Večerní bál. Veškerá organizace byla žákovským projektem našeho předmaturitního ročníku - a myslím, že svůj "úkol" zvládli velmi dobře. 

 

Barevnými balonky ozdobený sál, mlsání připravené na stolech, napětí ve tvářích organizátorů, vystoupení tachovských mažoretek - i to byl jejich velký večer. Určitě splnil svůj úkol: přáli jsme si, aby se mohli sejít bývalí žáci s těmi současnými, aby si mladí lidé pozvali své přátele, aby bylo o Gymnáziu, Tachov slyšet - vše se naplnilo. 

 

Děkujeme 5. ročníku i sponzorům, že se Večerní bál mohl uskutečnit. 

Část zisku z této akce bude věnována tachovskému Domovu seniorů Panorama a také na výtvarné a učební pomůcky pro děti v Tibetu. 

M. Halíková

 

 

Do tajů technického vzdělávání pronikají naši studenti vyšších ročníků díky 3D tiskárně. Tu věnoval gymnáziu náš absolvent Jakub Sedláček, který svým darem velkou měrou přispěl k zájmu žáků o technické obory. V současné době už se podařilo studentům 4. a 5. ročníku vytvořit tři výukové pomůcky, jejichž využití je nasnadě - do hodin biologie máme lebku koně a model viru, v chemii jednu z molekul. 

 

Rádi bychom i touto cestou poděkovali panu Sedláčkovi, protože si tiskárna našla své příznivce a je aktivně využívána.

Děkujeme.

M. Halíková

Všem členům DeMentu i všem studentům, kteří se jakkoliv podíleli na realizaci letošní Akademie, patří obrovské poděkování. I letos se gymnazistům podařilo, že tradiční studentská Akademie si udržela vysoký standard a stala se víc než důstojnou oslavou Mezinárodního dne studentstva. Jednotlivá vystoupení byla originální, některá vtipná, roztančená, jiná emotivní a silná tak, až šel mráz po zádech. Právě takové bylo vystoupení 5. ročníku, který se právem stal vítězem Akademie.Výborná vystoupení předvedla i 1.B (2. místo) a jako vždy vtipný 4. ročník (3. místo).
Skvělí a milí byli moderátoři Lucie Koubková a Šimon Ruda, kteří přispěli velkou měrou ke zdaru akce, stejně jako Natálie Havlíčková, jejíž zpěv je jedním slovem nádherný.
Věřím, že všem, kteří se Akademie zúčastnili - gymnazistům, učitelům, vedení školy, zástupcům města, představitelkám MKS a Muzea Českého lesa či našim přátelům z Milířů – přinesla letošní Akademie nezapomenutelný zážitek. Těžko říct, jestli příští ročník vůbec může být ještě lepší…

Iva Váchová

Mimořádně silný zážitek představovala pro 51 studentů gymnázia návštěva koncentračních táborů Auschwitz a Auschwitz-Birkenau v polské Osvětimi.
Gymnazistům se možnost navštívit jeden ze symbolů holocaustu naskytla vůbec poprvé, a to díky spolupráci s výborným průvodcem Lukášem Lvem, který na školu pravidelně jezdí přednášet o Terezíně a judaismu. Troufám si napsat, že v každém z účastníků zanechala návštěva hluboký dojem, ostatně na těchto místech, v nichž je přítomnost nesmírného utrpení, hrůz a krutosti téměř hmatatelná ještě dnes, to ani jinak není možné.
Doufám, že navzdory náročné organizaci a cestě se nám podaří v příštích letech zprostředkovat podobný zájezd do těchto tragických míst i dalším studentům, protože jsou události, které zapomenuty být nemají...

Iva Váchová

Soutěž Technika má zlaté dno

V letošním školním roce se gymnázium zapojilo do soutěže Technika má zlaté dno, kterou Plzeňský kraj vyhlásil již po sedmé. Soutěžilo celkem devatenáct týmů tvořených vždy dvěma žáky střední školy a dvěma žáky partnerské základní školy.
Gymnázium zastupovali studenti Martin Šnaidauf (6.A) a Jáchym Zosinčuk (6.B), druhou polovinu týmu tvořili žáci ZŠ Kostelní Michal Bedecs a Natálie Matoušová. Úkolem bylo sestavit třídící linku pro pingpongové míčky na elektrický pohon s elektronickou regulací, přičemž účastníci soutěže pracovali se stavebnicemi Merkur a Boffin.
A finální výsledek? V kategorii Gymnázia a maturitní obory skončil nakonec tachovský tým jako třetí, což je velký úspěch.
Martinovi i Jáchymovi děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy. Věříme, že samotná soutěž, ale i spolupráce s žáky ZŠ je obohatila a třeba jim pomůže i v budoucím vysokoškolském studiu.

Mgr. Iva Váchová

Vážení zákonní zástupci a žáci školy,

 

pedagogický sbor Gymnázia, Tachov se rozhodl připojit k celostátní stávce učitelů, kterou na 6. listopad 2019 vyhlásily školské odbory.

 

Ve středu tedy odpadá výuka a všem žákům byl centrálně odhlášen oběd (v případě, že se neúčastní výuky, nemají na dotované jídlo nárok).

 

Omlouváme se za možné komplikace, ale plně stojíme za odbory i za Pedagogickou komorou, proto stávku uskutečníme.

Požadavky, které byly pedagogy formulovány, jsou pro Vaši informaci k dispozici na https://www.pedagogicka-komora.cz/.

 

Mgr. Irena Volkovinská

 

Blíží se datum Večerního bálu našeho Gymnázia, Tachov! Vstupenky jsou již v prodeji! 

 

Veškeré důležité informace najdete na

www.vecernibal.cz.

 

Těšíme se na Vás!

Před pár dny proběhla první ze čtyř plánovaných aktivit, které organizuje naše gymnázium ve spolupráci se Základní školou v Halži. Studenti gymnázia - Štěpán Pelc a Tereza Váchová z maturitního ročníku - si připravili pro malé zvídavé školáky historicko-geografickou procházku po Tachově. Vzhledem k tomu, že by oba studenti po maturitě rádi absolvovali pedagogický obor na vysoké škole, jednalo se pro ně o skvělou možnost vyzkoušet si učitelskou roli nanečisto. Podle ohlasu ze strany ZŠ se svého úkolu zhostili na pomyslnou jedničku. Děti se nenudily, neboť povídání o Tachově bylo připraveno přiměřeně jejich věku a rozhodně se dověděly spoustu zajímavostí, které zase samy přednesou svým vrstevníkům. 

 

Oboustranně přínosná spolupráce bude pokračovat projektem Vánoce ve světě nebo také chemickými pokusy v laboratoři naší školy.

M. Halíková

Unikátním projektem v České republice i střední Evropě je Pražský studentský summit (www.studentsummit.cz) pořádaný Asociací pro mezinárodní otázky. Středoškolákům nabízí model Spojených národů, který probíhá v českém jazyce a skupina delegátů jednotlivých zemí je rozdělena do šesti různých orgánů.

 

Dva studenti našeho gymnázia - Marek Čepičan a Petr Procházka (5. r.) sepsali esej na téma "Jak by měla vypadat mezinárodní organizace pro řešení dopadu klimatických změn". Ten byl posouzen odbornou porotou a následně vyhodnocen jako jeden z deseti nejlepších. Zmínění studenti se svou prací nominovali do výše uvedené soutěže Model OSN.

Blahopřejeme k prvnímu krůčku a přejeme dostatek argumentů do hlavního kola.

M. Halíková