Aktuality

Říjnová návštěva dívčího partnerského gymnázia ve Weidenu byla pro mnohé novou, pozoruhodnou zkušeností.

Měli jsme možnost vyzkoušet naše jazykové schopnosti ať už při společných hrách, nebo dokonce i u stánku s občerstvením, kde i mně samotné se podařilo navázat konverzaci. Nebýt společných aktivit hned ze začátku, možná by ani k žádné komunikaci mezi námi nedošlo. Velmi příjemná byla procházka Weidenem, při níž jsme navštívili nejhezčí místa tohoto města. Následujícího dne jsme v ranních hodinách vyrazili na cestu do Norimberku. Navštívili jsme krásný tamější hrad. Naším dalším cílem bylo Germánské národní muzeum. Zde nám byly představeny nejvýznamnější památky německého národa. Tímto dívkám z Elly-Heuuss-gymnázia vřele děkujeme za vše, co pro nás po celou dobu našeho pobytu udělaly, a moc se těšíme na další spolupráci.

 

 

Žáci a žákyně Gymnázia, Tachov

 

Der Besuch unserer Partnerschule aus Weiden war  für viele eine neue und erstaunliche Erfahrung. Egal ob beim Spielen oder beim Kauf von Erfrischungen, wo sogar ich es geschafft habe, eine Konversation zu beginnen. Aber wenn es nicht die gemeinsamen Spiele am Anfang gäbe, würde es vielleicht nicht einmal zu irgendeiner Kommunikation kommen. Sehr angenehm war der Spaziergang durch Weiden, wo wir die schönsten Plätze der Stadt gesehen haben. Am nächsten Tag sind wir in den morgendlichen Stunden nach Nürnberg gefahren. Dort haben wir die wunderschöne  Burg besucht. Unser nächstes Ziel war das Germanische National-Museum. Hier haben wir die bedeutendsten Denkmäler des deutschen Volkes gesehen. Und so danken wir den Mädchen aus dem Elly-Heuss-Gymnasium innig für alles, was sie für uns während unseres Besuchs gemacht haben, und wir freuen uns sehr auf die nächste Zusammenarbeit.

 

Schüler des Gymnasiums Tachov

 

(geschrieben von Luci, übersetzt von Daniel)

Volby členů do Školské rady Gymnázia, Tachov z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků a z řad pedagogických pracovníků školy vyhlašuji na úterý 14. listopadu 2017 v době od 16.00 do 17.30 hod. v budově Gymnázia, Tachov. Volby proběhnou v prostorách učebny hudební výchovy - přízemí, č. dveří 45 (pro zákonné zástupce a zletilé žáky) a ve sborovně - 1. patro, č. dveří 23 (pro pedagogické pracovníky školy).

 

Stejného dne se budou konat také třídní schůzky od 16.30 hod., proto žádám zákonné zástupce, aby využili časovou rezervu před jejich začátkem a dostavili se do volební místnosti v přízemí školy.

 

Mgr. Irena Volkovinská

ředitelka školy

Během uplynulého říjnového víkendu strávilo tříčlenné dívčí družstvo ve složení Eliška Zítková, Tereza Hladíková, Veronika Voltrová spoustu času přemýšlením nad ekologickou problematikou, ale také nad ryze praktickými úlohami celorepublikové ekologické olympiády. Jejich znalosti a schopnosti byly porotou ohodnoceny přidělením 6. místa.

Všem děvčatům blahopřejeme k úspěchu a děkujeme za reprezentaci školy.

Minulý týden proběhlo v Domažlicích krajské finále Středoškolského atletického poháru. V silné konkurenci se našim studentkám vyššího gymnázia podařilo vybojovat velmi hezké 5. místo.

Blahopřejeme k úspěchu a děkujeme za reprezentaci školy.

Na pátek 29. září 2017 vyhlašuji pro naše gymnázium den ředitelského volna.

Mgr. Irena Volkovinská

Milí studenti,

 

čas prázdnin, malin, meruněk a volných dnů je za námi a my už se těšíme na vaši zvídavost. V pondělí 4. září začínáte dvěma třídnickými hodinami. Psací potřeby a přezutí s sebou.

 

Nové studenty 1. ročníku bude jejich třídní učitelka Mgr. Gabriela Macková očekávat v 7.50 hod. před hlavním vchodem do budovy školy. První den dostanete také učebnice, proto vás žádám, abyste měli s sebou nejen přezutí a psací potřeby, ale také přiměřeně velký batoh, do kterého si knihy uložíte.

Těšíme se na vás všechny a přejeme úspěšný školní rok!

 

M. Halíková

S nástupem od 1. září 2017 nabízíme pracovní pozici ve vlastní školní jídelně pro jednu kuchařku, nebo pomocnou kuchařku.

Pracovní doba pouze ve všední dny od 6.15 do 14.45 hod.

 

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na následujícím telefonním čísle: 732 877 175 (vedoucí jídelny pí Jitka Pavlovičová). 

Milí studenti,

 

až do 3. září 2017 máte možnost si užívat zasloužené prázdninové volno. Všichni vám přejeme, abyste se svým časem naložili dle vlastních snů a strávili krásné slunečné dny bezva aktivitami. Jak jistě tušíte, nejen mačkáním klávesnice je člověk živ, a tak hurá do přírody, po hradech a zámcích, za kulturou... vždyť víte, že se vám to bude do mnohé výuky hodit :-).

 

Vážení kolegové,

 

i Vám přejeme klidnou mysl v průběhu zasloužené dovolené a těšíme se s Vámi na viděnou dne 28. srpna 2017. Od 9.00 proběhne školení BOZP.

 

Vedení školy

Dne 29. června 2017 byli ve společenském sále tachovské Mže vyhodnoceni nejlepší žáci a studenti zdejších škol. Za Gymnázium, Tachov byli za své vynikající výsledky ve vědomostních a sportovních soutěžích oceněni následující žáci:

Anna Rosalie Fiume z 1. r.

Eliška Zítková z 1. r.

Přemysl Michalička z 2. r.

Jan Jirmus ze 3.A

Lucie Kovářová ze 3.A

Veronika Voltrová ze 3.B

Tereza Hladíková ze 4. r.

 

Zároveň jsme za naši školu vybrali dva nejlepší studenty, kteří převzali od pana starosty Stručka také finanční odměnu:

za nižší gymnázium:

Petr Procházka z 2. r.

za vyšší gymnázium:

Jan Jirmus ze 3.A

 

Všem výše uvedeným studentům děkujeme za příkladnou reprezentaci gymnázia.