Aktuality

Věřte nevěřte, ale učit na dálku, vymýšlet pokud možno zajímavá zadání, motivovat od počítače k nějaké vzdělávací aktivitě není pro učitele nic jednoduchého. Určitě bychom všichni mnohem raději stáli studentům tváří v tvář. A tak jsem si lámala hlavu, až jsem (přiznávám, že spolu s manželem-učitelem) vymyslela "pitvu" slova KORONAVIRUS. 

Zapojila jsem zatím jen své studenty 1.A a 2. ročníku, ale odezva byla natolik pozitivní, že budu zadání šířit dál. Takto tedy zněl úkol pro mé studenty:

Jsem tu s novým nápadem pro tento týden! 
Pomůže nám při něm ten zákeřný mrňous, který nám otravuje život: KORONAVIRUS.

Budeme toto slovo "pitvat". 
1. kategorie: Vypiš co nejvíce slov, která jsou v termínu KORONAVIRUS obsažena bez zpřeházení písmen. Zleva doprava i zprava doleva.
2. kategorie: Vypiš co nejvíce slov, která je možné utvořit jen a pouze z písmen obsažených v termínu KORONAVIRUS. Můžeš je jakkoliv kombinovat, ale žádné nepřidat. Nebudeme ani přidávat háčky a čárky (spousta slov budou podst. jména v 1. p., slovesa v různých osobách a způsobech, pro důsledné "patology" upozorňuji na další desítky slov, která budou v různých pádech). 
3. kategorie: Utvoř co nejvíce rozumných vět, ve kterých budou obsažena jen slova z předchozích zadání 1. a 2. - můžete je i skloňovat a časovat, aby byly věty pochopitelné.

Na něj!

 

Tak co, zkusíte si hrát s písmenky? U mých studentů se mnohde zapojila celá rodina, děti soutěžily s rodiči i prarodiči a nalezených slov jsou desítky! Dáme vám čas a za 14 dní zveřejníme celé řešení, na které jsme společnými silami přišli. 

 

Popřemýšlejte a usmívejte se!

M. Halíková

Žádáme studenty, aby věnovali pozornost zprávám v systému Bakaláři. Pedagogové se snaží jejich prostřednictvím se všemi komunikovat.

 

Děkujeme.

 

Z důvodu dnešního vyhlášení nouzového stavu, jehož součástí je zákaz konat akce při počtu nad 30 účastníků, rušíme lyžařský výcvik naplánovaný na příští týden. 

 

Mgr. Irena Volkovinská

Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR dochází s účinností od středy 11. března 2020 k uzavření základních, středních a dalších typů škol a školských zařízení.

Osobní přítomnost žáků na vyučování je zakázána.

Obědy byly odhlášeny centrálně.

 

Sledujte tyto webové stránky, náš Facebook, zprávy v systému Bakaláři. Jejich prostřednictvím budeme se studenty komunikovat. 

 

Mgr. Irena Volkovinská

ředitelka školy

úterý 10. 3. 2020

Dnešní kurz k přijímacím zkouškám proběhne dle plánu. 

Vedení školy

Spolupráce gymnázia se ZŠ z Halže pokračuje
V úterý na gymnázium zavítali žáci 1. stupně halžské základní školy. Malí školáci byli tentokrát studenty gymnázia a paní ředitelkou Irenou Volkovinskou zasvěceni do tajů chemie. V nové odborné učebně jim bylo předvedeno několik pokusů, jimž za oběť padl nejeden gumový medvídek a v nichž dokonce tekla "krev". Sami žáci si ke svému nadšení mohli vyzkoušet i psaní neviditelným inkoustem.

Věříme, že první seznámení s chemií bylo pro školáky z Halže zajímavé a zábavné zároveň. Dětem i pedagogickým pracovníkům halžské základní školy děkujeme za další milé setkání a již teď se těšíme na další.

Letošní maturant Jan Jirmus opět potvrdil, že má široký rozhled po světě a že jeho prioritou nejsou jen lingvistické znalosti. V rámci okresního kola zeměpisné olympiády obsadil 1. místo a bude Tachov reprezentovat v krajském kole.

K postupu Honzovi samozřejmě blahopřejeme a přejeme hodně štěstí i do Plzně.

M. Halíková

Informace k zájezdu Po stopách renesance:
Vzhledem k aktuální situaci v Itálii není možné zrealizovat zájezd v původním termínu (30. 3. - 4. 4. 2020). Po jednání s cestovní agenturou byl termín zájezdu posunut na červen 2020, abychom se vyhnuli storno poplatkům a abychom se zájezdu nemuseli vzdát úplně. Pokud by se v květnu jevila cesta do Itálie ještě stále i jen trochu riziková, zájezd by byl zrušen.

Zúčastnil/a ses přijímacích zkoušek nanečisto u nás na gymnáziu? Chceš se dovědět, jaké bylo správné řešení zadaných otázek?

 

Přijď v úterý 25. února 2020 ve 14.30 k nám do školy a zkus si s našimi vyučujícími hodinu českého jazyka a hodinu matematiky! Rádi ti vysvětlíme nejasnosti, ukážeme ti, jak zdárně testem procházet.

 

Lekce trvající 120 min. je bezplatná; psací potřeby a přezutí s sebou.