Aktuality

Slavnostní předání maturitních vysvědčení proběhne v pondělí 27. května 2019 od 14.30 hod. v jízdárně ve Světcích. Účast rodinných příslušníků i přátel studentů vítána.

 

Čerstvé absolventy žádáme o příchod s časovým předstihem alespoň 15 min., abychom stihli podepsat předávací protokoly celé třídy v klidu.

Těšíme se na Vás!

M. Halíková

Gymnázium, Tachov vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku šestiletého studia ve školním roce 2019/2020.

Kritéria jsou připravena na těchto webových stránkách v záložce Dokumenty.

 

Mgr. Irena Volkovinská

ředitelka školy

Z důvodu konání ústních maturitních zkoušek vyhlašuji ve dnech

20. a 21. 5. 2019 ředitelské volno.

 

Mgr. Irena Volkovinská

O soutěži EuropaSecura jsme na našich stránkách již několikrát informovali. Novinkou je skvělý úspěch tachovského studenta Marka Čepičana ze 4. ročníku, který se v rámci tříčlenného týmu probojoval na 1. místo krajského kola. Marek se rozhodl stát součástí týmu studentů z Poličky. Soutěžil tedy spolu s dalšími dvěma žáky, s nimiž již v předchozí době spolupracoval v Modelu OSN, za Královéhradecký kraj.

Mezikrajská spolupráce byla natolik úspěšná, že se zmíněný tým objeví i v republikovém kole.

 

Marek patří mezi studenty, kteří jsou schopni obhajovat svůj vlastní názor, reagovat na argumenty protistrany a vytvářet kolektivní řešení. Děkujeme mu za výraznou reprezentaci školy a přejeme úspěch také v kole nejvyšším. 

 

Naše další dva tříčlenné týmy budou obhajovat svou pozici v rámci Plzeňského kraje na konci května.

 

Pečlivá příprava, znalost přírody a praktické dovednosti přinesly své ovoce dvěma našim studentkám. V okresním kole Mladého zahrádkáře obsadila 1. místo Kateřina Košátková z 2. r. a hned místo následující Kristýna Gimmová také z 2. ročníku šestiletého studia. Další kolo už je rovnou celorepublikové, v němž má možnost naše gymnázium reprezentovat Kateřina. Pokud by nemohla, může ji zastoupit Kristýna. V každém případě bude mít Gymnázium, Tachov účast na republikovém klání zajištěnu.

 

Moc oběma studentkám blahopřejeme k úspěchu a těšíme se na výkony v dalším kole.

Student předmaturitního ročníku Jan Jirmus reprezentoval Gymnázium, Tachov v Praze na celorepublikovém kole zeměpisné olympiády. Jeho znalosti a dovednosti byly oceněny certifikátem, který mu zaručuje přijetí na jakýkoliv obor Přírodovědecké fakulty UK v Praze bez přijímacích zkoušek.

 

Honzovi samozřejmě blahopřejeme ke skvělé reprezentaci školy!

EuropaSecura je unikátní celostátní soutěž pro studenty středních škol se zájmem o mezinárodní a bezpečnostní politiku České republiky, Evropské unie a NATO. Tříčlenné týmy v několika kolech soutěží o pětidenní pobyt na vojenské základně v Brdech a tři nejlepší z nich vyhrají studijní cestu do Bruselu.

Naše dva týmy ve složení Jirmus, Hranička, Steinbrücker a Fukal, Rössler, Fatura postupují do krajského kola. Za celý Plzeňský kraj se může finále zúčastnit jen 5 týmů - z toho 2 jsou našeho gymnázia! Soupeřit budou s žáky Masarykova gymnázia v Plzni a dalšími z Gymnázia Jaroslava Vrchlického v Klatovech. Čeká je téma bezpečnostní analýzy KLDR, Sýrie a tzv. Islámského státu.

 

Všichni naši soutěžící jsou žáky předmaturitního 5. ročníku.

30. května budeme držet palce!

Na nástěnce u vchodových dveří Gymnázia, Tachov je vyvěšen seznam všech přijatých uchazečů - jsou uvedeni pod přidělenými čísly. Zde je možné se dovědět, kolik bodů získali při přijímacích testech z českého jazyka a matematiky, kolik bodů spolu s prospěchem na ZŠ jim bylo započteno dle zveřejněných kritérií a na jaké pozici se umístili v porovnání se všemi účastníky přijímacích zkoušek.

 

Mgr. M. Halíková

Na základě zveřejněných kritérií byli ke studiu na Gymnáziu, Tachov přijati uchazeči, kterým byla přidělena následující čísla:

201901, 201902, 201903, 201904, 

201905, 201906, 201907, 201908, 

201909, 201910, 201911, 201912, 

201913, 201914, 201915, 201917, 

201918, 201919, 201920, 201921, 

201922, 201923, 201924, 201925, 

201926, 201927, 201928, 201929, 

201930, 201931, 201932, 201933, 

201934, 201935, 201936, 201937, 

201938, 201939, 201940, 201941, 

201942, 201943, 201944, 201945, 

201946, 201948, 201949, 201950, 

201951, 201952, 201953, 201954, 

201955, 201956.

 

Nezapomeňte odevzdat vyplněný a podepsaný Zápisový lístek nejpozději do 16. května 2019. Spolu s ním přineste svoji volbu volitelných předmětů. 

Mgr. M. Halíková