Aktuality

Milí studenti,

všem vám blahopřejeme ke zdárnému ukončení školního roku a přejeme prima prázdniny. Cestujte, poznávejte, neseďte doma za pecí, ať načerpáte spoustu novinek nejen do zeměpisu, dějepisu, ale třeba i na témata slohových prací :-).

Těšíme se s vámi na viděnou 1. září v 8.00 hod.

 

Vážení kolegové,

i Vám přejeme pohodovou dovolenou, dostatek odpočinku, abyste se s námi mohli plni optimismu sejít 25. srpna v 8.00 hod. Školení BOZP proběhne až v pondělí 29. 8.

 

Vedení školy

Dne 29. června 2016 se uskutečnilo v kulturním domě Mže slavnostní vyhodnocení nejlepších žáků a studentů Tachovska. Naše škola prostřednictvím pana starosty Stručka poděkovala za skvělou reprezentaci gymnázia Janu Jirmusovi z 2.A - Honza zároveň převzal finanční odměnu v hodnotě 2000 Kč, Tereze Zosinčukové ze 6.B - ta si zasloužila za své studijní výsledky odměnu ve výši 3000 Kč, Tereze Hladíkové ze 3. ročníku a Lucii Kovářové ze 2.A.

 

Všichni výše zmínění nejen dosahují velmi pěkných studijních výsledků, ale zároveň se nebojí různých výzev a  úspěšně se účastní mnoha oborových soutěží. V závěrečných dnech školního roku byla ještě vyhodnocena na 10. místě v celorepublikovém kole Mladého zahrádkáře Veronika Voltrová ze 2.B. I té velmi děkujeme za reprezentaci školy.

V celostátním kole soutěže Mladý zahrádkář získala krásné 10. místo Veronika Voltrová ze 2.B.

K jejímu úspěchu blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

Vážení rodiče,

 

dnes od 15.00 hod. uskutečníme schůzku, na které vystoupí mj. budoucí třídní učitelka Vašich dětí a seznámí Vás s důležitými informacemi.

Psací potřeby s sebou.

 

Těšíme se na setkání s Vámi.

Za své výkony v kole krajském dostali naši studenti možnost reprezentovat tachovské gymnázium také v kole celostátním. Rozhodně se mezi sedmi desítkami soutěžících neztratili:

Jan Jirmus obsadil 11. místo a družstvo ve složení Jirmus, Krejčová a Pelcl dosáhlo svými dovednostmi na 17. místo.

 

Všem studentům děkujeme za reprezentaci školy a Jan Jirmus byl nominován za nižší gymnázium na finanční odměnu od pana starosty Stručka.

 

 

Nejen skvělými známkami je kdejaký náš gymnazista živ! Lucie Kovářová ze třídy 2.A ovšem zvládá propojit vynikající výsledky jak na  poli učebním, tak v rámci svých sportovních výkonů. V krajském finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů se jí podařilo získat 1. místo.

 

Lucii moc blahopřejeme a zároveň bude jednou ze studentů, kteří byli gymnáziem nominováni na odměnu pana starosty Stručka.

Vaše maturitní zkoušky skončily se skvělými výsledky, proto Vám velmi rádi předáme Vaše zasloužená maturitní vysvědčení při slavnostním aktu v Jízdárně ve Světcích dne 31. května 2016. Žádáme Vás, abyste se dostavili s předstihem, protože je třeba podepsat předávací dokumentaci.

 

Ke slavnostnímu předání dojde za přítomnosti pana starosty, ředitelky školy a Vašich blízkých:

pro 6.A ve 14.00 hod.

pro 6.B ve 14.30 hod.

 

Těšíme se na Vaše poslední středoškolské vystoupení před veřejností...

 

 

Dáváme na vědomí dnes získaná výsledná hodnocení maturitních slohových prací z cizích jazyků: všichni naši maturanti v hodnocení Cermatu uspěli! A skutečně převažující většina s přidělením velmi vysokého počtu bodů.

 

Blahopřejeme a přejeme hodně štěstí k ústní maturitě.

Upozorňujeme studenty i jejich zákonné zástupce, že ve dnech 23.-25. května probíhají na Gymnáziu, Tachov ústní maturitní zkoušky. Pro ostatní ročníky vyhlašujeme ředitelské volno.

 

Milí maturanti,

dostavte se všichni ke slavnostnímu zahájení maturit - ve společenském oděvu - dne 23. května:

6.A v 7.40 hod. v J1

6.B v 7.20 hod. ve V1.

 

Všem vám přejeme šťastné proplutí maturitními nástrahami a úspěšné zakotvení mezi absolventy!