Aktuality

Volby členů do Školské rady Gymnázia, Tachov z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků a z řad pedagogických pracovníků školy vyhlašuji na úterý 14. listopadu 2017 v době od 16.00 do 17.30 hod. v budově Gymnázia, Tachov. Volby proběhnou v prostorách učebny hudební výchovy - přízemí, č. dveří 45 (pro zákonné zástupce a zletilé žáky) a ve sborovně - 1. patro, č. dveří 23 (pro pedagogické pracovníky školy).

 

Stejného dne se budou konat také třídní schůzky od 16.30 hod., proto žádám zákonné zástupce, aby využili časovou rezervu před jejich začátkem a dostavili se do volební místnosti v přízemí školy.

 

Mgr. Irena Volkovinská

ředitelka školy

Během uplynulého říjnového víkendu strávilo tříčlenné dívčí družstvo ve složení Eliška Zítková, Tereza Hladíková, Veronika Voltrová spoustu času přemýšlením nad ekologickou problematikou, ale také nad ryze praktickými úlohami celorepublikové ekologické olympiády. Jejich znalosti a schopnosti byly porotou ohodnoceny přidělením 6. místa.

Všem děvčatům blahopřejeme k úspěchu a děkujeme za reprezentaci školy.

Minulý týden proběhlo v Domažlicích krajské finále Středoškolského atletického poháru. V silné konkurenci se našim studentkám vyššího gymnázia podařilo vybojovat velmi hezké 5. místo.

Blahopřejeme k úspěchu a děkujeme za reprezentaci školy.

Na pátek 29. září 2017 vyhlašuji pro naše gymnázium den ředitelského volna.

Mgr. Irena Volkovinská

Milí studenti,

 

čas prázdnin, malin, meruněk a volných dnů je za námi a my už se těšíme na vaši zvídavost. V pondělí 4. září začínáte dvěma třídnickými hodinami. Psací potřeby a přezutí s sebou.

 

Nové studenty 1. ročníku bude jejich třídní učitelka Mgr. Gabriela Macková očekávat v 7.50 hod. před hlavním vchodem do budovy školy. První den dostanete také učebnice, proto vás žádám, abyste měli s sebou nejen přezutí a psací potřeby, ale také přiměřeně velký batoh, do kterého si knihy uložíte.

Těšíme se na vás všechny a přejeme úspěšný školní rok!

 

M. Halíková

S nástupem od 1. září 2017 nabízíme pracovní pozici ve vlastní školní jídelně pro jednu kuchařku, nebo pomocnou kuchařku.

Pracovní doba pouze ve všední dny od 6.15 do 14.45 hod.

 

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na následujícím telefonním čísle: 732 877 175 (vedoucí jídelny pí Jitka Pavlovičová). 

Milí studenti,

 

až do 3. září 2017 máte možnost si užívat zasloužené prázdninové volno. Všichni vám přejeme, abyste se svým časem naložili dle vlastních snů a strávili krásné slunečné dny bezva aktivitami. Jak jistě tušíte, nejen mačkáním klávesnice je člověk živ, a tak hurá do přírody, po hradech a zámcích, za kulturou... vždyť víte, že se vám to bude do mnohé výuky hodit :-).

 

Vážení kolegové,

 

i Vám přejeme klidnou mysl v průběhu zasloužené dovolené a těšíme se s Vámi na viděnou dne 28. srpna 2017. Od 9.00 proběhne školení BOZP.

 

Vedení školy

Dne 29. června 2017 byli ve společenském sále tachovské Mže vyhodnoceni nejlepší žáci a studenti zdejších škol. Za Gymnázium, Tachov byli za své vynikající výsledky ve vědomostních a sportovních soutěžích oceněni následující žáci:

Anna Rosalie Fiume z 1. r.

Eliška Zítková z 1. r.

Přemysl Michalička z 2. r.

Jan Jirmus ze 3.A

Lucie Kovářová ze 3.A

Veronika Voltrová ze 3.B

Tereza Hladíková ze 4. r.

 

Zároveň jsme za naši školu vybrali dva nejlepší studenty, kteří převzali od pana starosty Stručka také finanční odměnu:

za nižší gymnázium:

Petr Procházka z 2. r.

za vyšší gymnázium:

Jan Jirmus ze 3.A

 

Všem výše uvedeným studentům děkujeme za příkladnou reprezentaci gymnázia.

 

Dvě naše studentky se probojovaly ve svých kategoriích do celostátního kola Mladého zahrádkáře.

Za nižší gymnázium nás reprezentovala Eliška Zítková (1. ročník), za vyšší Tereza Hladíková (4. ročník). Tereza svou reprezentaci ukončila 8. místem v celkovém republikovém žebříčku. Oběma studentkám děkujeme za skvělé výkony a blahopřejeme!

 

Tereza Hladíková, která se cílevědomě věnuje biologii i mimo povinnou výuku, se zúčastnila možnosti vypracovat esej na téma "Genetika v roce 2030". Její práce byla profesorem Přírodovědecké fakulty UK Janem Černým vyhodnocena jako nejlepší a byla otištěna v časopise Vesmír.

Citujeme Terezu, která mj. napsala:

"Myslím, že by v budoucnu bylo přínosné nechat si přečíst svoji genetickou informaci, protože bych zjistila, co jsem zdědila od svých předků, jestli se mám obávat dědičných onemocnění, či jaké je riziko, že moje děti mohou mít nějaké poruchy. Dokonce bych mohla zjistit, odkud moji předkové pocházeli."

 

"Na druhou stranu je pravdou, že někdy je lepší nevědět, neboť to, co zjistím, mě může ovlivnit po zbytek života. Někteří lidé nápor pravdy nemusí snést..."

 

"Vyvstanou otázky typu: V jakých případech a do jaké míry bychom měli zasahovat do genomu? nebo Je správné hrát si takhle na Boha?"