Aktuality

Školní kolo olympiády v českém jazyce proběhlo ve dvou kategoriích - celkově se zúčastnilo 21 studentů našeho gymnázia, které jazyková výuka baví. Otázky v podstatě ověřují jejich jazykový cit a schopnost vyjadřovat se.

Kategorie nižšího gymnázia:

1. místo: Lucie Malechová, 1. r.

2. místo: Kristýna Gimová, 1. r.

3. místo: Tereza Deverová, 1. r.

 

Kategorie vyššího gymnázia:

1. místo: Šárka Turnerová, 5. r. a

Petr Procházka, 3. r. (oba získali naprosto stejný počet bodů)

2. místo: Kamila Všetičková, 5. r.

3. místo: Veronika Voltrová, 4.B

 

Všem soutěžícím děkuji za snahu a zároveň blahopřeji k dosaženým výsledkům.

M. Halíková

Vážení rodiče,

Vašim dětem jsme krásné vánoční svátky popřáli dnes během besídky, a tak mi dovolte přidat pár slov i pro Vás:

Pokuste se alespoň na chvilku zpomalit tempo, prožít klidné chvíle mezi všemi těmi, které máte upřímně rádi, vytvořit svým dětem pocit nezapomenutelných svátků. Do nového roku 2018 pak přejeme především zdraví - všechno ostatní se určitě přidá a ​Vy se budete cítit šťastní a spokojení.

Za pedagogy gymnázia M. Halíková​

Upozorňuji na změnu v účasti na středeční zeměpisné akci - vzhledem k tomu, že si hodně maturantů zvolilo ke své zkoušce zeměpis, účastní se projekce o Brazílii také 6. ročník.

 

M. Halíková

Dějepisná olympiáda se zaměřila na události v období První republiky. Ve školním kole nasbírali nejvíce bodů a dali  najevo svůj velký zájem o historii následující studenti:

1. místo Michal Buchta z 1. ročníku

2. místo Jakub Lazorka z 1. ročníku

 

Oběma blahopřejeme k úspěchu a samozřejmě i ostatním účastníkům přejeme při dalších soutěžích příznivý vítr do plachet!

Krajské kolo mají naši piškvorkáři už za sebou. Vyhráli kolo okresní, a tak zkusili štěstí i na vyšší úrovni. Ze 13 družstev skončili pátí a ne zcela rozesmátí... přesto si myslíme, že je jejich umístění pěkné a děkujeme jim za reprezentaci školy. Družstvo tvořili: Jakub Košvanec, Lenka Košvancová, Jáchym Zosinčuk, Eliška Lukejová a Kamila Všetičková.

Rok se s rokem sešel a vedení školy opět obdrželo pozvání na mikulášskou podívanou do Domova pro osoby se zdravotním postižením na Milířích. Chtěli jsme udělat našim přátelům radost, a proto jsme spolu se studenty dali dohromady "výtvarnický koš". Pastelky, fixy, vodovky, barevné papíry, modelína a spousta dalších drobností určitě najdou při jejich výtvarničení své místo.

 

Představení bylo úžasné! Ostatně jako každý rok - snaha dopřát notnou dávku potlesku každému ze zdejších klientů byla naplněna. Vánoční básničky s nápovědou, scénický tanec beze slov, ba i skvěle naučené scénky měly velký ohlas diváků. Tleskali jsme ostošest (pro koumáky - jde zapsat i tvarem "o sto šest" :-)) a utírali slzy nejen od smíchu.

 

Moc děkujeme Janu Moravcovi z maturitního ročníku, který doprovodil jedno z pohybových vystoupení svou hrou na housle, naší kolegyni Mgr. Sandře Volkové, která rozvíjí schopnosti klientů muzikoterapií, a potom také studentům 4.A (však oni už budou vědět...).

 

M. Halíková 

Vážení zákonní zástupci, studenti,

 

v souvislosti s obecným nařízením GDPR (týká se ochrany osobních údajů), které vejde v platnost v roce 2018, nebude možné sledovat na našich webových stránkách změny v rozvrhu jinak než přes heslem chráněný vstup do Bakalářů. V brzké době odstraníme z webových stránek ikonu "Změny v rozvrhu" z dolní lišty titulní strany i ze záložky "Student".

 

Veškeré aktuální změny ve výuce budou nadále zpracovávány stejným způsobem, jak na ně jste zvyklí, ale budou přístupné jen přes ikonu "Známky" z dolní lišty titulní strany a ze záložky "Student".

 

Mgr. Irena Volkovinská

Tradiční studentská akce - již po mnoho let nazývaná Akademie k 17. listopadu - jako obyčejně zabavila nejen veškeré žáky našeho gymnázia, ale také nás pedagogy a přizvané hosty. 

Jedná se beze zbytku o studentský projekt, do kterého my vyučující v podstatě vůbec do poslední chvilky nevidíme... žáci jednotlivých tříd připravují svá vystoupení, spolupracují napříč ročníky a promýšlejí spolu se studentským parlamentem choreografii a vstupy moderátorů.

Ústředním tématem byly i letos události listopadových dní roku 1939 a 1989. Prostřednictvím natočeného videa jsme měli možnost vyslechnout pamětníky z řad tachovských penzistů - moc děkujeme za ochotu připomenout dobu pro mnohé studenty opravdu dávno minulou.

Dvojice moderátorů - Dominika a Daniel (3. ročník) - postupně uvedla představení všech tříd. Porota z řad pedagogů nakonec rozhodla o následujícím pořadí:

1. místo:  4.B

2. místo:  4.A

3. místo:  1. a 5. ročník

Potlesk všech diváků ve stoje si zasloužila Natálie Havlíčková, jejíž hlas nás doslova zvedl ze sedadel. A na závěr celé Akademie pak byla vyhlášena nejaktivnější studentkou Kateřina Lorencová ze 6. ročníku, která převzala cenu od Rady rodičů.

 

Jak již bylo řečeno přímo na pódiu - moc všem děkujeme. Opět se potvrdilo, že dovedete táhnout za jeden provaz, že jste schopni aktivně zapojit i mladší spolužáky, že si den bez výuky dokážete zorganizovat "na jedničku".

M. Halíková

Říjnová návštěva dívčího partnerského gymnázia ve Weidenu byla pro mnohé novou, pozoruhodnou zkušeností.

Měli jsme možnost vyzkoušet naše jazykové schopnosti ať už při společných hrách, nebo dokonce i u stánku s občerstvením, kde i mně samotné se podařilo navázat konverzaci. Nebýt společných aktivit hned ze začátku, možná by ani k žádné komunikaci mezi námi nedošlo. Velmi příjemná byla procházka Weidenem, při níž jsme navštívili nejhezčí místa tohoto města. Následujícího dne jsme v ranních hodinách vyrazili na cestu do Norimberku. Navštívili jsme krásný tamější hrad. Naším dalším cílem bylo Germánské národní muzeum. Zde nám byly představeny nejvýznamnější památky německého národa. Tímto dívkám z Elly-Heuuss-gymnázia vřele děkujeme za vše, co pro nás po celou dobu našeho pobytu udělaly, a moc se těšíme na další spolupráci.

 

 

Žáci a žákyně Gymnázia, Tachov

 

Der Besuch unserer Partnerschule aus Weiden war  für viele eine neue und erstaunliche Erfahrung. Egal ob beim Spielen oder beim Kauf von Erfrischungen, wo sogar ich es geschafft habe, eine Konversation zu beginnen. Aber wenn es nicht die gemeinsamen Spiele am Anfang gäbe, würde es vielleicht nicht einmal zu irgendeiner Kommunikation kommen. Sehr angenehm war der Spaziergang durch Weiden, wo wir die schönsten Plätze der Stadt gesehen haben. Am nächsten Tag sind wir in den morgendlichen Stunden nach Nürnberg gefahren. Dort haben wir die wunderschöne  Burg besucht. Unser nächstes Ziel war das Germanische National-Museum. Hier haben wir die bedeutendsten Denkmäler des deutschen Volkes gesehen. Und so danken wir den Mädchen aus dem Elly-Heuss-Gymnasium innig für alles, was sie für uns während unseres Besuchs gemacht haben, und wir freuen uns sehr auf die nächste Zusammenarbeit.

 

Schüler des Gymnasiums Tachov

 

(geschrieben von Luci, übersetzt von Daniel)