Aktuality

 

Nabízíme žákům 7. a 9. tříd základních škol Tachovska možnost zúčastnit se "Přijímacích zkoušek nanečisto". Máme k dispozici nejnovější testy od Cermatu, na kterých si můžete vyzkoušet, jak zvládáte učivo českého jazyka a matematiky ke zkouškám na střední školu.

 

Pro žáky 7. a 9. tříd proběhnou ilustrační testy 31. ledna 2017.

14.00 matematika (70 min.)

15 minut přestávka

15.25 český jazyk (60 min.)

Povolené pomůcky s sebou: psací potřeby (modrá/černá propiska), rýsovací potřeby na matematiku.

 

Testy budou zadány v učebnách Gymnázia, Tachov. Sraz účastníků ve 13.50 před hlavním vchodem do budovy.

V případě zájmu kontaktujte výchovného poradce na své základní škole.

 

Po 8. únoru 2017 připravíme konzultační seminář, kde se zájemci jednotlivé otázky testu vyřešíme.

 

 

25. ledna 2017 se všichni žáci zúčastní divadelního představení Maryša, které se uskuteční ve Mži. Začátek v 10.00, délka 110 minut. Po skončení akce návrat do školy a do výuky dle rozvrhu. 

Třídní pokladníci vyberou 60 Kč/žáka a přinesou hotovost ve středu do 9.00 ke mně do kabinetu.

Děkuji, M. Halíková 

Na okresním kole dějepisné olympiády nás za nižší gymnázium reprezentovali tři žáci 2. ročníku. Nejlepší výkon podal Petr Procházka, který obsadil 3. místo.

 

Děkujeme za snahu a doufáme, že se zájem o historii bude jedině prohlubovat.

Blahopřejeme studentům, kteří byli ohodnoceni v rámci školního kola jako nejlepší a kteří budou naše gymnázium reprezentovat na okrese:

Za nižší gymnázium:

1. místo Petr Procházka (2. r.)

2. místo Šimon Ruda (1. r.)

 

Za vyšší gymnázium:

1. místo Jan Jirmus (3.A)

2. místo Veronika Voltrová (3.B)

3. místo Kamila Všetičková (4. r.)

 

Děkujeme i všem dalším účastníkům soutěže.

 

Okresní kolo se uskuteční 1. února 2017 ve Stříbře.

Ve dnech 14.-16. prosince 2016 probíhal na naší škole charitativní bazárek, který do posledních detailů organizovali sami studenti. Ve vestibulu školy shromáždili nejen oblečení, ale také drobné vánoční ozdůbky.

Výtěžek akce ve výši 6 817 Kč bude věnován hospicu sv. Jiří - konkrétně jeho pobočce v Tachově.

 

Společně s DeMentem děkujeme všem, kteří se na bazárku podíleli, i těm, kteří neprošli s hlavou skloněnou a pomohli.

 

Děkujeme za snahu studentům, kteří se zúčastnili internetové matematické olympiády pod vedením Petra Kulhánka z 5. r. Nelehká zadání úspěšně řešili Matěj Fiklík, Jan Doleček, Marek Neumann, Šárka Turnerová, Hana Geigerová a Miloslav Kovář.

Studenti prvního a druhého ročníku tachovského gymnázia, kteří se zajímají o historii, se v letošním roce s nadšením zapojili do soutěže 20. století na Tachovsku. Vyhlásilo ji Muzeum Českého lesa za finanční podpory města Tachova, určena byla pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků gymnázia . Soutěž se zaměřuje na poznání historie města a regionu v období 20. století.

 

Úkolem studentů ve školním kole soutěže bylo  vyplnit jako samostatnou domácí práci poměrně obsáhlý test, přičemž využívat mohli učebnice, odborné historické práce a samozřejmě také internet. Nejlépe si s řešením testu poradil Petr Procházka ze 2. ročníku, který získal 95 bodů ze 107 možných. Na druhém místě skončila Valentýna Turková (1. ročník), získala 87 bodů. Trojici nejúspěšnějších řešitelů doplnila Eliška Zítková (1. ročník), která v testu dosáhla 78 bodů. Všichni tři studenti pak postupovali do druhého kola soutěže, jež se odehrávalo přímo v prostorách Muzea Českého lesa. Zde si museli poradit s kratším testem, v němž využívali znalosti načerpané při domácí přípravě.

 

Ve druhém kole se studenti gymnázia dokázali prosadit v konkurenci žáků z ostatních tachovských škol. Na příčky vítězů dosáhl Petr Procházka, jemuž v úterý 29.11. předal cenu starosta města Tachova. Výborně test zvládla i Eliška Zítková. Na pomyslné stupínky vítězů sice nedosáhla, ale patřila k nejlepším řešitelům soutěže.

 

Všem studentům, kteří se soutěže zúčastnili, patří dík celé školy za vynikající reprezentaci i velký dík jejich vyučující dějepisu. Ocenit je jistě třeba vůli i nadšení, se kterým se studenti soutěžních úkolů chopili. Doufejme, že účast v soutěži pro ně osobně  byla příjemnou a obohacující zkušeností a že znalosti touto cestou načerpané budou moci ještě mnohokrát využít.     

Mgr. Iva Váchová

Blahopřejeme třem nejlepším řešitelům školního kola zeměpisné olympiády, se kterými se ve světě zřejmě neztratíte:

1. místo: Jan Jirmus, 3.A

2. místo: Nam Dao Hoang, 5. r.

3. místo: Petra Vránová, 3.B

 

 

Nejlepšími školními řešiteli zeměpisné olympiády mezi mladšími žáky byli uznáni:

1. místo Petr Procházka, 2. r.

2. místo Tomáš Bolech, 1. r.

3. místo Jindřich Roubal, 2. r.

 

Blahopřejeme vám a  držíme palce pro úspěšné absolvování okresního kola.