Aktuality

Ve dnech 14.-16. prosince 2016 probíhal na naší škole charitativní bazárek, který do posledních detailů organizovali sami studenti. Ve vestibulu školy shromáždili nejen oblečení, ale také drobné vánoční ozdůbky.

Výtěžek akce ve výši 6 817 Kč bude věnován hospicu sv. Jiří - konkrétně jeho pobočce v Tachově.

 

Společně s DeMentem děkujeme všem, kteří se na bazárku podíleli, i těm, kteří neprošli s hlavou skloněnou a pomohli.

 

Děkujeme za snahu studentům, kteří se zúčastnili internetové matematické olympiády pod vedením Petra Kulhánka z 5. r. Nelehká zadání úspěšně řešili Matěj Fiklík, Jan Doleček, Marek Neumann, Šárka Turnerová, Hana Geigerová a Miloslav Kovář.

Studenti prvního a druhého ročníku tachovského gymnázia, kteří se zajímají o historii, se v letošním roce s nadšením zapojili do soutěže 20. století na Tachovsku. Vyhlásilo ji Muzeum Českého lesa za finanční podpory města Tachova, určena byla pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků gymnázia . Soutěž se zaměřuje na poznání historie města a regionu v období 20. století.

 

Úkolem studentů ve školním kole soutěže bylo  vyplnit jako samostatnou domácí práci poměrně obsáhlý test, přičemž využívat mohli učebnice, odborné historické práce a samozřejmě také internet. Nejlépe si s řešením testu poradil Petr Procházka ze 2. ročníku, který získal 95 bodů ze 107 možných. Na druhém místě skončila Valentýna Turková (1. ročník), získala 87 bodů. Trojici nejúspěšnějších řešitelů doplnila Eliška Zítková (1. ročník), která v testu dosáhla 78 bodů. Všichni tři studenti pak postupovali do druhého kola soutěže, jež se odehrávalo přímo v prostorách Muzea Českého lesa. Zde si museli poradit s kratším testem, v němž využívali znalosti načerpané při domácí přípravě.

 

Ve druhém kole se studenti gymnázia dokázali prosadit v konkurenci žáků z ostatních tachovských škol. Na příčky vítězů dosáhl Petr Procházka, jemuž v úterý 29.11. předal cenu starosta města Tachova. Výborně test zvládla i Eliška Zítková. Na pomyslné stupínky vítězů sice nedosáhla, ale patřila k nejlepším řešitelům soutěže.

 

Všem studentům, kteří se soutěže zúčastnili, patří dík celé školy za vynikající reprezentaci i velký dík jejich vyučující dějepisu. Ocenit je jistě třeba vůli i nadšení, se kterým se studenti soutěžních úkolů chopili. Doufejme, že účast v soutěži pro ně osobně  byla příjemnou a obohacující zkušeností a že znalosti touto cestou načerpané budou moci ještě mnohokrát využít.     

Mgr. Iva Váchová

Blahopřejeme třem nejlepším řešitelům školního kola zeměpisné olympiády, se kterými se ve světě zřejmě neztratíte:

1. místo: Jan Jirmus, 3.A

2. místo: Nam Dao Hoang, 5. r.

3. místo: Petra Vránová, 3.B

 

 

Nejlepšími školními řešiteli zeměpisné olympiády mezi mladšími žáky byli uznáni:

1. místo Petr Procházka, 2. r.

2. místo Tomáš Bolech, 1. r.

3. místo Jindřich Roubal, 2. r.

 

Blahopřejeme vám a  držíme palce pro úspěšné absolvování okresního kola.

Blahopřejeme úspěšným řešitelům dějepisné soutěže, která se svými otázkami zabývala historií Tachovska především v souvislosti s 20. stoletím. Do druhého kola za naši školu postupují:

1. Petr Procházka (2. r.)

2. Valentýna Turková (1. r.)

3. Eliška Zítková (1. r.)

 

Všem zúčastněným děkujeme za snahu, výhercům školního klání držíme palce do dalšího kola!

21. 11. 2016 proběhlo na naší škole již druhé testování znalostí anglického jazyka. Sami studenti si vybírali, kterou úroveň certifikátu si chtějí zkusit. Už v loňském roce někteří studenti nižších ročníků velmi mile překvapili vynikající úrovní C1. Výsledky účastníků testování budou k dispozici u p. uč. Volkové.

Štěpán Pelcl - 3.A:

 

20. říjen 2016 nebyl pro studenty 3. ročníků žádným normálním školním dnem. Měli jasný cíl - Weiden. Na dva dny měli společně s vyučujícími německého jazyka navštívit partnerské gymnázium Elly Heuss Gymnasium. Hned po příjezdu byli všichni ohromeni velikostí a jinými znaky partnerské školy. Ve stavu ohromení je čekalo seznamování se studentkami tohoto dívčího gymnázia a to ve formě her. Mluvilo se česky, německy a občas také anglicky, rukama i nohama. Po dopoledních venkovních i vnitřních aktivitách, při kterých jsme se naučili spoustu slovíček a frází, oběma stranám vyhládlo, a tak nás čekal oběd. Po jídle nás čekal další bod programu - Stadtrally. To jsme s novými německými kamarádkami vyrazili v týmech do ulic Weidenu vydáni napospas pouze mapě a zadaným úkolům. Bez spolupráce bychom je nesplnili. Nejenom že jsme si prohlédli město, zasmáli jsme se, dozvěděli se nové informace, ale ještě jsme i zmokli. Náš program rozhodně nekončil večerkou - někteří zaháněli svůj hlad, jiní v rámci šetření místem zalézali do jednoho spacáku, ale povětšinou jsme ještě dlouho do noci vedli poklidnou konverzaci. Spánkový deficit jsme druhý den ráno doháněli ve vlaku cestou do Regensburgu.

 

Po hodinové cestě jsme konečně i s našimi německými kamarádkami stanuli na půdě Regensburgu - města zapsaného v seznamu světového dědictví UNESCO. Také tady nás čekal nabitý program: zámek St. Emmeram s mnoha novými informacemi o rodině Thurn und Taxis, o historii celého komplexu, se sestupem do zámecké hrobky. Nevynechali jsme ani prohlídku centra města, kde jsme získali čas sami pro sebe - hladovci se vydali za občerstvením, zvědavci okukovali a nakupovali. Nádraží našli všichni, a tak jsme nastoupili zpáteční cestu. Loučení ve Weidenu bylo plné slibů, jak se příští rok zase všichni shledáme u nás na Gymnáziu v Tachově.

Vážení zákonní zástupci,

 

upozorňujeme na konání třídních schůzek dne 15. listopadu 2016 od 16.30 hod.

K dispozici Vám budou nejen třídní učitelé Vašich dětí, ale celý pedagogický sbor v případě individuálních konzultací.