Aktuality

Na včerejším krajském kole olympiády v českém jazyce reprezentovala naše nižší gymnázium Aneta Vavřičková z 1. r. V silné konkurenci 21 účastníků se dokázala umístit na 9. místě. 

Blahopřejeme k úspěchu!

V prosinci se studenti naší školy zúčastnili prestižní soutěže Slovensko v Československu, pořádané pod záštitou PhDr. Heleny Noskové, CSc, předsedkyně Dokumentačního a muzejního střediska Slováků v České republice. Vyvrcholením soutěže byla XV. Pražská medzinárodná konferencia slovenských stredoškolákov a ich hostí, kde jednotliví účastníci prezentovali výsledky své práce. V porotě zasedli odborníci z řad historiků, pedagogů a umělců, předsedou byl Ing. Peter Juščák, slovenský spisovatel, novinář a šéfredaktor časopisu Ústavu pamäti národa. 

Tachovské gymnázium na konferenci zastupovala Kateřina Moravcová (6. ročník), Alexandra Štefánková (5.A), v mladší kategorii Jaroslav Šroub a Kristýna Gimová (oba z 2. ročníku). 

Kateřina Moravcová skončila ve své kategorii čtvrtá, což při vysoké úrovni prací bylo velkým úspěchem. V mladší kategorii se naše škola dokázala prosadit ještě lépe - Jaroslav Šroub získal za svou práci Moji slovenští předci druhé místo, Kristýna Gimová, která zpracovávala životní osudy svého dědečka, obsadila třetí místo. V současné době se zpracovává ročenka, v níž budou vítězné práce zahrnuty.

Mgr. Iva Váchová

Výsledky Matematického klokana 2019 - školní kolo:

 

Kategorie Kadet:

1. L. Šmehlíková, 1. r.

2. A. Fliegel, 1. r.

3. J. Šroub, 2. r.

 

Kategorie Junior:

1. D. Zemko, 4. r.

2. J. Roubal, 4. r.

3. V. Jarošenko, 4. r.

 

Kategorie Student:

1. K. Všetičková, 6. r.

2. M. Rösler, 5.B

3. J. Zosinčuk, 5. B

V mnohých vyučovacích hodinách kladou naši pedagogové důraz na rozvoj prezentačních a komunikačních dovedností, které se budou žákům hodit nejen při dalším studiu, ale mnohým i v jejich budoucích profesích. Každoročně se účastníme soutěže Prezentiáda. Letošní téma "Kolik stojí štěstí" zpracovaly naše dva týmy z řad nižšího gymnázia tak nápaditě, že budou mít možnost reprezentovat svoji školu i v kole krajském.

 

Týmům ve složení Knopfová, Malechová, Škrabalová a Rolníková, Košátková přejeme neotřelé nápady do plzeňského kola!

M. Halíková

Středeční e-mail následujícího znění vykouzlil úsměv na tváři našich studentů 5.A:

"Jsem rád, že Vám mohu za společnost Inpublic group a TEPfactor oznámit oficiální výsledek soutěže, kterou jsme zrealizovali v síti dotykových nástěnek ÁMOS vision - Vaše gymnázium získalo díky šikovným studentům z 5.A 2. místo z 55 zúčastněných škol. Celá třída tak získává možnost užít si a zdolat 25 místností TEPfactor, inspirovaný soutěží Pevnost Boyard." (podepsán jednatel společnosti).

 

Tak naše studenty čeká neobvyklé dobrodružství...

M. Halíková

EuropaSecura je unikátní celostátní soutěž pro studenty středních škol se zájmem o mezinárodní a bezpečnostní politiku České republiky, Evropské unie a NATO. Tříčlenné týmy v několika kolech soutěží o pětidenní pobyt na vojenské základně v Brdech a tři nejlepší z nich vyhrají studijní cestu do Bruselu.

Naše dva týmy ve složení Jirmus, Hranička, Steinbrücker a Fukal, Rössler, Fatura postupují do krajského kola. Čeká je téma bezpečnostní analýzy KLDR, Sýrie a tzv. Islámského státu.

 

Všichni naši soutěžící jsou žáky předmaturitního 5. ročníku.

 

Při včerejší zeměpisné olympiádě prokázal vynikající znalosti a dovednosti student 5.A Jan Jirmus, který v silné krajské konkurenci obsadil 1. místo v kategorii středních škol. Tachovské gymnázium bude reprezentovat ještě v kole republikovém. 

 

Za nižší gymnázium (tzn. v kategorii druhého stupně základních škol) uplatnil svůj zájem o zeměpis Jiří Novotný ze 2. ročníku a skvěle obstál mezi 14 zúčastněnými, protože obsadil krásné 4. místo.

 

Oběma studentům moc blahopřejeme a děkujeme za jejich skvělou reprezentaci našeho "malého, ale výsledky velkého" gymnázia!

Na základě výsledků krajského kola olympiády v německém jazyce můžeme s radostí napsat, že se tachovští gymnazisté rozhodně neztrácejí z čelných pozic. Naše studentka Rosalie Anna Fiume (3. r.) obsadila v Plzeňském kraji krásné 3. místo. A to letos poprvé soutěžila ve vyšší kategorii, v níž mají zastoupení téměř všichni starší, než je ona sama, až po maturanty.

 

Ke skvělému výsledku blahopřejeme a děkujeme za šíření dobrého jména tachovského gymnázia!

Žáci 3. ročníku, kteří nejedou na lyžařský výcvik, se dostaví v pondělí 18. 3. na 8.00 hod. "k želvě" - dohodneme se na vašem zapojení do vyučování.

 

M. Halíková