Aktuality

Bývalé studentky a studenti našeho gymnázia pořádají minifestival lidských práv nazvaný UNIVERZÁL. Bude se konat v sobotu 30. listopadu 2019 v KATu v Pivovarské ulici. Má sloužit k tomu, aby se lidé sešli, posílil se komunitní život a rozšířila se informovanost a povědomí o lidských právech. Jak řekla hlavní pořadatelka festivalu Bára Hnátová, festival pořádají s kamarády jako zcela neformální akci, zdarma, aby mohl dorazit každý. Součástí festivalu budou tři filmy týkající se témat rodiny a rodičovství, práv dětí, náboženství, azylu a migrace. K vidění budou pro návštěvníky i dvě výstavy představující nerovnosti ve světě a příběhy uprchlíků. Pozváno je také několik hostů. Účastnit by se měli zástupci Street Law s workshopem zaměřeným na lidská práva, stejně jako odbornice na problematiku rovnosti žen a mužů s přednáškou o historii práv žen a vysvětlení významu a obsahu Istanbulské úmluvy. Měl by dorazit i host, který by vyprávěl o svých zkušenostech s pomocí uprchlíkům v Srbsku v období vrcholu uprchlické krize. Interaktivní přednášku slíbila také odbornice na práva dítěte. Program tedy bude víc než pestrý.

Doufejme, že tachovská veřejnost a hlavně současní gymnazisté své bývalé spolužáky podpoří a na tuto výjimečnou akci přijdou. Třeba se z jedné v podstatě kamarádské akce podaří založit novou událost, která kulturní život Tachova obohatí.

Iva Váchová

Mám doma ve váze krásnou červenou růži... zůstane mi na pár dní jako vzpomínka na první Večerní bál naší školy...

 

Na počátku bylo zadání pí učitelky Potocké - připravte si podnikatelský záměr a představte ho svým spolužákům. Žáci 5. ročníku plánovali - zatím jen ve své prezentaci - ples školy. Záměr se zalíbil, a tak slovo dalo slovo a mnozí z nás i z vás se v sobotu 16. 11. sešli v sále kina Mže, aby si užili Večerní bál. Veškerá organizace byla žákovským projektem našeho předmaturitního ročníku - a myslím, že svůj "úkol" zvládli velmi dobře. 

 

Barevnými balonky ozdobený sál, mlsání připravené na stolech, napětí ve tvářích organizátorů, vystoupení tachovských mažoretek - i to byl jejich velký večer. Určitě splnil svůj úkol: přáli jsme si, aby se mohli sejít bývalí žáci s těmi současnými, aby si mladí lidé pozvali své přátele, aby bylo o Gymnáziu, Tachov slyšet - vše se naplnilo. 

 

Děkujeme 5. ročníku i sponzorům, že se Večerní bál mohl uskutečnit. 

Část zisku z této akce bude věnována tachovskému Domovu seniorů Panorama a také na výtvarné a učební pomůcky pro děti v Tibetu. 

M. Halíková

 

 

Do tajů technického vzdělávání pronikají naši studenti vyšších ročníků díky 3D tiskárně. Tu věnoval gymnáziu náš absolvent Jakub Sedláček, který svým darem velkou měrou přispěl k zájmu žáků o technické obory. V současné době už se podařilo studentům 4. a 5. ročníku vytvořit tři výukové pomůcky, jejichž využití je nasnadě - do hodin biologie máme lebku koně a model viru, v chemii jednu z molekul. 

 

Rádi bychom i touto cestou poděkovali panu Sedláčkovi, protože si tiskárna našla své příznivce a je aktivně využívána.

Děkujeme.

M. Halíková

Všem členům DeMentu i všem studentům, kteří se jakkoliv podíleli na realizaci letošní Akademie, patří obrovské poděkování. I letos se gymnazistům podařilo, že tradiční studentská Akademie si udržela vysoký standard a stala se víc než důstojnou oslavou Mezinárodního dne studentstva. Jednotlivá vystoupení byla originální, některá vtipná, roztančená, jiná emotivní a silná tak, až šel mráz po zádech. Právě takové bylo vystoupení 5. ročníku, který se právem stal vítězem Akademie.Výborná vystoupení předvedla i 1.B (2. místo) a jako vždy vtipný 4. ročník (3. místo).
Skvělí a milí byli moderátoři Lucie Koubková a Šimon Ruda, kteří přispěli velkou měrou ke zdaru akce, stejně jako Natálie Havlíčková, jejíž zpěv je jedním slovem nádherný.
Věřím, že všem, kteří se Akademie zúčastnili - gymnazistům, učitelům, vedení školy, zástupcům města, představitelkám MKS a Muzea Českého lesa či našim přátelům z Milířů – přinesla letošní Akademie nezapomenutelný zážitek. Těžko říct, jestli příští ročník vůbec může být ještě lepší…

Iva Váchová

Mimořádně silný zážitek představovala pro 51 studentů gymnázia návštěva koncentračních táborů Auschwitz a Auschwitz-Birkenau v polské Osvětimi.
Gymnazistům se možnost navštívit jeden ze symbolů holocaustu naskytla vůbec poprvé, a to díky spolupráci s výborným průvodcem Lukášem Lvem, který na školu pravidelně jezdí přednášet o Terezíně a judaismu. Troufám si napsat, že v každém z účastníků zanechala návštěva hluboký dojem, ostatně na těchto místech, v nichž je přítomnost nesmírného utrpení, hrůz a krutosti téměř hmatatelná ještě dnes, to ani jinak není možné.
Doufám, že navzdory náročné organizaci a cestě se nám podaří v příštích letech zprostředkovat podobný zájezd do těchto tragických míst i dalším studentům, protože jsou události, které zapomenuty být nemají...

Iva Váchová

Soutěž Technika má zlaté dno

V letošním školním roce se gymnázium zapojilo do soutěže Technika má zlaté dno, kterou Plzeňský kraj vyhlásil již po sedmé. Soutěžilo celkem devatenáct týmů tvořených vždy dvěma žáky střední školy a dvěma žáky partnerské základní školy.
Gymnázium zastupovali studenti Martin Šnaidauf (6.A) a Jáchym Zosinčuk (6.B), druhou polovinu týmu tvořili žáci ZŠ Kostelní Michal Bedecs a Natálie Matoušová. Úkolem bylo sestavit třídící linku pro pingpongové míčky na elektrický pohon s elektronickou regulací, přičemž účastníci soutěže pracovali se stavebnicemi Merkur a Boffin.
A finální výsledek? V kategorii Gymnázia a maturitní obory skončil nakonec tachovský tým jako třetí, což je velký úspěch.
Martinovi i Jáchymovi děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy. Věříme, že samotná soutěž, ale i spolupráce s žáky ZŠ je obohatila a třeba jim pomůže i v budoucím vysokoškolském studiu.

Mgr. Iva Váchová

Vážení zákonní zástupci a žáci školy,

 

pedagogický sbor Gymnázia, Tachov se rozhodl připojit k celostátní stávce učitelů, kterou na 6. listopad 2019 vyhlásily školské odbory.

 

Ve středu tedy odpadá výuka a všem žákům byl centrálně odhlášen oběd (v případě, že se neúčastní výuky, nemají na dotované jídlo nárok).

 

Omlouváme se za možné komplikace, ale plně stojíme za odbory i za Pedagogickou komorou, proto stávku uskutečníme.

Požadavky, které byly pedagogy formulovány, jsou pro Vaši informaci k dispozici na https://www.pedagogicka-komora.cz/.

 

Mgr. Irena Volkovinská

 

Blíží se datum Večerního bálu našeho Gymnázia, Tachov! Vstupenky jsou již v prodeji! 

 

Veškeré důležité informace najdete na

www.vecernibal.cz.

 

Těšíme se na Vás!

Před pár dny proběhla první ze čtyř plánovaných aktivit, které organizuje naše gymnázium ve spolupráci se Základní školou v Halži. Studenti gymnázia - Štěpán Pelc a Tereza Váchová z maturitního ročníku - si připravili pro malé zvídavé školáky historicko-geografickou procházku po Tachově. Vzhledem k tomu, že by oba studenti po maturitě rádi absolvovali pedagogický obor na vysoké škole, jednalo se pro ně o skvělou možnost vyzkoušet si učitelskou roli nanečisto. Podle ohlasu ze strany ZŠ se svého úkolu zhostili na pomyslnou jedničku. Děti se nenudily, neboť povídání o Tachově bylo připraveno přiměřeně jejich věku a rozhodně se dověděly spoustu zajímavostí, které zase samy přednesou svým vrstevníkům. 

 

Oboustranně přínosná spolupráce bude pokračovat projektem Vánoce ve světě nebo také chemickými pokusy v laboratoři naší školy.

M. Halíková