Aktuality

Ve čtvrtek 12. září vypuklo velké sportovní klání všech ročníků našeho gymnázia - tzv. Gymnaziáda. Odhodlaní sportovci bojovali za svou třídu ve skoku dalekém, vysokém, v hodu do dálky, v běhu na různě dlouhé tratě. Celé dopoledne na stadionu zpestřila studentská recese maturitních ročníků a příjemné počasí.

 

A naprosto překvapivě a nečekaně si vítězství odnesla třída 1.B!

 

Blahopřejeme novým studentům k zaslouženému výsledku a musíme přiznat, že podobnou situaci - tj. aby vyhráli nováčci - nikdo z nás nepamatuje...

 

M. Halíková

 

 

Milí studenti,

převážná většina z vás určitě netrpělivě otáčí stránku v kalendáři a těší se na datum 2. září 2019.

Ano, nemíníme vás zklamat! Sejdeme se a začneme spolu pronikat do tajů mnoha oborů v novém školním roce.

Začínáme v 8.00 hod. Počítejte se dvěma třídnickými hodinami. Přezůvky a psací potřeby s sebou.

 

Studenti prvního ročníku se sejdou v 7.50 hod. před hlavním vchodem do budovy gymnázia, kde na ně budou čekat jejich třídní učitelky:

1.A - Mgr. Markéta Hlaváčová,

1.B - Mgr. Daniela Potocká.

Nezapomeňte vzít s sebou batoh na učebnice a vysvědčení ze 7. třídy.

 

Přejeme vám všem, abyste se za námi těšili!

 

M. Halíková

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002765

Cílem projektu je prostřednictvím investice do moderního vybavení pracovišť školy zlepšit kvalitu formálního vzdělávání s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí žáků (komunikace v cizích jazycích, přírodní vědy) a tím zajistit reálnou uplatnitelnost na trhu práce.

Výstupem projektu je pořízení vybavení budov a učeben:

- laboratoř chemie včetně vybavení přístroji,

- laboratoř fyziky,

- mikroskopovna,

- jazyková učebna a kabinet jazyků,

A dále pořízení kompenzačních pomůcek:

- schodolez.

Rozpočet projektu je 4 083 tis. Kč, z toho dotace činí 3 674 tis. Kč.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Struktura financování je 85 % z Evropské unie, 5 % ze státního rozpočtu ČR, 10 % z rozpočtu žadatele/příjemce dotace.

 

Milí studenti,

vypjaté závěrečné školní období máte za sebou, před sebou krásné dva měsíce volna. Jubilejně - podesáté - vám přeji prázdninovou pohodu, partu přátel, se kterými jste ochotni vybočit z mobilových kolejí a vypravit se za poznáním do přírody, a pocit volnosti bez školních povinností. Určitě nezapomeňte navštívit krásná místa naší republiky, třeba budete překvapeni, co všechno ještě neznáte - např. vodopád z úvodního obrázku najdete v Terčině údolí u Nových Hradů v okrese České Budějovice, je tam opravdu moc hezky :-).

 

Pro milovníky detektivek přidávám upoutávku na tzv. Vražedné léto s Českým rozhlasem 2. Najděte si program na internetu a poslouchejte několikrát do týdne vynikající dramatizace mnoha a mnoha detektivních příběhů naší i světové literatury. Po celé léto...

M. Halíková

 

Vážení kolegové,

samozřejmě i Vám přejeme klidné období dovolené, spoustu slunečných zážitků a pohodu v kruhu rodiny a přátel. Po prázdninách se sejdeme 26. srpna 2019.

 

Mgr. Irena Volkovinská

Mgr. Michaela Halíková

 

 

 

 

 

V závěru června 2019 se konalo slavnostní vyhodnocení nejúspěšnějších žáků a studentů Tachova, jimž poblahopřál a předal ceny pan starosta Ladislav Macák. 

Kritéria přijetí jsou velmi přísná - oceněni jsou ti, kterým se podařilo buď vyhrát 1. místo krajského kola některé z předmětových olympiád či sportovních soutěží, nebo měli možnost reprezentovat svoji školu v kole republikovém. Z našeho gymnázia se na pódiu vystřídali následující studenti:

Marek Čepičan (4. r.), Kristýna Gimová (2. r.), Jan Jirmus (5.A), Kateřina Košátková (2. r.), Kateřina Moravcová (6. r.), Jaroslav Šroub (2. r.), Petra Vránová (5.B), Kateřina Ditrichová (5.B), Karolína Kovácsová (5.B) a Karolína Rubantová (5.B).

 

Nejlepšími studenty školy, kterým byla panem starostou předána i finanční hotovost, se stali:

Jiří Novotný (2. r.) za nižší gymnázium;

Veronika Voltrová (5.B) za vyšší gymnázium.

 

Všem výše uvedeným ještě jednou blahopřejeme ke skvělým úspěchům a děkujeme za nepřehlédnutelnou reprezentaci Gymnázia,Tachov a Plzeňského kraje.

 

M. Halíková

 

Již mnoho let se žáci naší školy snaží alespoň trochu pomáhat v rámci environmentální výchovy planetě Zemi. Jsme zapojeni do tzv. Recyklohraní, při němž mj. shromažďujeme vyřazená elektrozařízení. 

Certifikát velmi názorně zobrazuje, čeho jsme svým sběrem dosáhli.

 

Úspora elektrické energie 14,06 MWh, úspora ropy 912,65 l, úspora vody 55,44 m3, snížení produkce skleníkových plynů o 2,73 t CO2, snížení produkce nebezpečného odpadu o 11,27 t.

 

Na pátek 28. června 2019 vyhlašuji pro všechny žáky školy ředitelské volno.

Vysvědčení bude rozdáno ve čtvrtek 27. června 2019 v 8.00 hod.

 

Ve čtvrtek 27. 6. 2019 proběhne ve Mži od 13.00 hod. vyhlášení nejúspěšnějších žáků a studentů Tachova za uplynulý školní rok. Pozvánky byly všem oceněným předány.

 

Mgr. Irena Volkovinská

Dne 13. 6. 2019 se žáci 2. ročníku Gymnázia, Tachov zúčastnili dějepisně-biologické vycházky organizované studenty Jeronýmem Plášilem a Petrou Vránovou. Tito dva gymnazisté z 5. ročníku dvacetikilometrovou túru obohacovali svým výkladem. Nezapomenutelný byl Jeroným ve své uniformě a s výstrojí důstojníka Pohraniční stráže z 80. let minulého století.

 

 

Celou výpravu doprovázely i dvě pedagožky, Iva Váchová a Daniela Potocká.

 

Exkurzi jsme zahájili před sedmou hodinou ranní na Brance a pokračovali lesem přímo k hranicím s Německem. Po cestě nás těšila spousta biologických vsuvek pí Potocké nebo zastávek - např. na tzv. signálce, kde nám Jeroným vysvětlil, jak vypadala vnitřní ochrana hranic. Dále jsme viděli oblast, kde zejména ke konci 50. let fungovalo falešné převaděčství.

 

Mezi samotné zaniklé obce, které jsme navštívili, patří Hraničná, Větrov, Pavlův Studenec nebo Pavlova Huť

 

Poslední zastávkou byla hájenka Obora. Odtud jsme se pak vydali do Zadních Milířů, odkud jel v půl třetí autobus zpět do Tachova. Komu samotná exkurze nestačila, mohl navázat přednáškou v den otevřených dveří Státního okresního archivu Tachov. 

 

Š. Ruda

Dnes od 16.00 hod. organizujeme informační schůzku pro rodiče budoucích studentů našeho gymnázia.

Psací potřeby prosím s sebou.

 

M. Halíková