Aktuality

Letošní soutěže Mladý zahrádkář se v úvodním kole zúčastnilo 300 studentů z celé České republiky. Jednalo se o zodpovězení 80 testových otázek z biologie a z poznávání rostlinných druhů. Naše studentka Tereza Hladíková (4. r.) opět zabodovala a obsadila 6. místo.

 

Nejvyššího kola soutěže se může zúčastnit jen 14 vybraných nejlepších studentů. Tereza je mezi nimi.

Za všechny přejeme pevné nervy a "kapičku štěstí"!

 

V průběhu měsíce března proběhlo krajské a celorepublikové kolo v lehké atletice. V rámci Plzeňského kraje je nejrychlejší běžkyní na 150 m ve své kategorii studentka našeho 1. ročníku Andrea Gabrišková.

Ke skvělému výkonu všichni blahopřejeme.

 

Andrea reprezentovala naši školu také na celostátním mistrovství a obsadila 11. místo v běhu na 150 m a 13. místo na 60 m.

 

 

V okresním kole olympiády z chemie zabodovali naši studenti 2. ročníku a mají šanci se prosadit také v kole krajském.

1. místo: Jindřich Roubal

2. místo: Přemysl Michalička

3. místo: Miroslav Soukup ze ZŠ Bor

 

Našim úspěšným řešitelům blahopřejeme!

V krajském kole olympiády v německém jazyce svými schopnostmi a znalostmi zcela vynikla studentka 1. ročníku Rosalie Fiume, která obsadila 1. místo ve své kategorii za nižší gymnázium a bude naši školu reprezentovat v kole celorepublikovém. 

V kategorii studentů vyššího gymnázia za nás soutěžil Štěpán Bartoš (5. r.) a ani on se v dlouhém seznamu účastníků neztratil - obsadil 4. místo.

 

Oběma studentům děkujeme za skvělé výkony a Rosalii moc držíme palce do republiky!

Upozorňuji žáky 7. tříd ZŠ, kteří se rozhodli studovat na Gymnáziu, Tachov, že vyplněnou přihlášku musí předat u nás ve škole do 1. března 2017 včetně. 

 

Pokud nejste zcela rozhodnuti o studiu, doporučuji přihlášku vyplnit a odevzdat. Přijímací zkoušky mají pevně stanovená data. Absolvováním zkoušky se ke studiu nezavazujete.

 

Jakékoliv dotazy na zde uvedených kontaktech (vpravo nahoře, modrá lišta).

 

Mgr. M. Halíková

Konzultační semináře k přijímacím zkouškám nanečisto splnily svůj účel. K rozborům testových otázek se dostavila valná většina žáků, kteří si u nás zadání vyzkoušeli, ba přišli i žáci, kteří původní ilustrační testy u nás nevyplňovali. 

 

Pevně věřím, že jsme všem žákům ukázali, jak různé druhy zadání správně řešit, jak si uvědomit, že mnohé vědomosti opravdu mají a dovedou je prakticky použít. Chyby, kterých se v testech dopustili, byly velmi často z nepozornosti, ne z neznalosti.

Za český jazyk doporučuji, aby si žáci zopakovali: přísudek jmenný se sponou, přísudek v rodě trpném, druhy zájmen a číslovek, rozpoznání větných členů, pravopis předpon s/z. Vedlejších vět, které většina z žáků ještě ve škole neprobírala, se týkala jen jedna otázka celého testu. Ze zkušenosti se této látce podrobně věnujeme při studiu 1. ročníku gymnázia.

 

Žáci, jimž termín našich seminářů nevyhovoval, se mohou kdykoliv zastavit u nás na gymnáziu a my jim jejich zadání a řešení předáme. V případě dotazů - i třeba dalších odborných - spjatých s českým jazykem a matematikou nás kontaktujte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   

 

M. Halíková

Následující studenti našeho gymnázia srovnali své znalosti z oblasti geografie s ostatními v rámci okresního kola a dva z nich se zúčastní i kola krajského.

 

za nižší gymnázium:

2. místo Petr Procházka (2. r.)

 

za vyšší gymnázium:

1. místo Nam Dao Hoang (5. r.)

3. místo Jan Jirmus (3.A)

 

Blahopřejeme všem třem k úspěchu a do krajského kola vyšleme Petra a Nam Dao Hoang.

Přijďte mezi nás! Naši studenti se s Vámi projdou po škole, sdělí Vám své zkušenosti ze studia na gymnáziu, zodpoví Vaše zvídavé otázky. Pořádáme Den otevřených dveří a srdečně Vás zveme v rozmezí 15.00-17.00 hod.

 

Pokud jste v tuto dobu zaneprázdněni a přesto byste gymnázium rádi poznali, kontaktujte nás telefonicky nebo e-mailem - budeme se Vám věnovat individuálně.

 

Vedení školy

Máte chuť zamyslet se nad různými tématy, připravit si svůj výstup a předvést své komunikační dovednosti před ostatními? Pak by vás jistě bavila Prezentiáda. Soutěž pro tříčlenná družstva, jejichž úkolem je zaujmout porotu vlastní prezentací.

 

Letošní ročník jsme uspořádali ve spolupráci se Základní školou Hornická a Kostelní. Společné školní kolo proběhlo u nás na gymnáziu a bylo rozdělenou do dvou dnů. Během prvního se žáci věnovali přípravě své prezentace, druhý den vystupovali před porotou. Z deseti témat byla vylosována tři, z nichž si týmy už vybíraly samy.

 

V kategorii SŠ byl jako nejlepší ohodnocen tým Kateřiny Moravcové a Jáchyma Zosinčuka, v kategorii ZŠ pak tým Adély Balážové, Jakuba Demča a Horynové, kteří soutěžili za Hornickou.

 

V podstatě jsme všichni cítili, že nikdo nebyl poražen, i když stále je co zlepšovat. Oba dny si všichni užili a snad se propojením spolupráce středoškoláků a žáků základní školy stíraly bariéry.

 

Všem děkujeme za prima náladu a společné chvíle!