Aktuality

Unikátním projektem v České republice i střední Evropě je Pražský studentský summit (www.studentsummit.cz) pořádaný Asociací pro mezinárodní otázky. Středoškolákům nabízí model Spojených národů, který probíhá v českém jazyce a skupina delegátů jednotlivých zemí je rozdělena do šesti různých orgánů.

 

Dva studenti našeho gymnázia - Marek Čepičan a Petr Procházka (5. r.) sepsali esej na téma "Jak by měla vypadat mezinárodní organizace pro řešení dopadu klimatických změn". Ten byl posouzen odbornou porotou a následně vyhodnocen jako jeden z deseti nejlepších. Zmínění studenti se svou prací nominovali do výše uvedené soutěže Model OSN.

Blahopřejeme k prvnímu krůčku a přejeme dostatek argumentů do hlavního kola.

M. Halíková

Studenti Gymnázia, Tachov mají do svého vzdělávání zařazeny také hodiny zaměřené na výtvarnou výchovu. Pod jejich rukama vzniká spousta opravdu krásných výtvarných prací a byla by škoda, kdyby se nedostaly na veřejnost.

Sledujte náš Facebook, kam podobné obrazy - jako je ten v úvodu článku (autorka Alexandra Štefanková, 6.A) - umisťujeme. Budete určitě mile překvapeni.

M. Halíková

Půl bodu chybělo našim studentům ke druhému místu... V krajském kole ekologické soutěže reprezentovali naše gymnázium Marie Fišerová (6.A), Veronika Voltrová (6.B) a Jiří Novotný (3. r.). Společnými silami řešili problematiku kvality stavu ovzduší, půdy i vody, prošli velmi náročnou poznávačkou a museli se vyrovnat také s terénními úkoly. Nasbírané body pak proměnili za krásné 3. místo v Plzeňském kraji.

 

Děkujeme za umístění Tachova na stupíncích vítězů a blahopřejeme k mnoha znalostem i dovednostem!

M. Halíková

Dnes nám byly doručeny nově objednané průkazy ISIC a známky na prodloužení platnosti.

Přijďte si je vyzvednout ke mně do kabinetu.

Nezapomeňte přinést hotovost:

nový průkaz - 290 Kč

prodloužení - 180 Kč.

 

M. Halíková

Ve čtvrtek 12. září vypuklo velké sportovní klání všech ročníků našeho gymnázia - tzv. Gymnaziáda. Odhodlaní sportovci bojovali za svou třídu ve skoku dalekém, vysokém, v hodu do dálky, v běhu na různě dlouhé tratě. Celé dopoledne na stadionu zpestřila studentská recese maturitních ročníků a příjemné počasí.

 

A naprosto překvapivě a nečekaně si vítězství odnesla třída 1.B!

 

Blahopřejeme novým studentům k zaslouženému výsledku a musíme přiznat, že podobnou situaci - tj. aby vyhráli nováčci - nikdo z nás nepamatuje...

 

M. Halíková

 

 

Milí studenti,

převážná většina z vás určitě netrpělivě otáčí stránku v kalendáři a těší se na datum 2. září 2019.

Ano, nemíníme vás zklamat! Sejdeme se a začneme spolu pronikat do tajů mnoha oborů v novém školním roce.

Začínáme v 8.00 hod. Počítejte se dvěma třídnickými hodinami. Přezůvky a psací potřeby s sebou.

 

Studenti prvního ročníku se sejdou v 7.50 hod. před hlavním vchodem do budovy gymnázia, kde na ně budou čekat jejich třídní učitelky:

1.A - Mgr. Markéta Hlaváčová,

1.B - Mgr. Daniela Potocká.

Nezapomeňte vzít s sebou batoh na učebnice a vysvědčení ze 7. třídy.

 

Přejeme vám všem, abyste se za námi těšili!

 

M. Halíková

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002765

Cílem projektu je prostřednictvím investice do moderního vybavení pracovišť školy zlepšit kvalitu formálního vzdělávání s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí žáků (komunikace v cizích jazycích, přírodní vědy) a tím zajistit reálnou uplatnitelnost na trhu práce.

Výstupem projektu je pořízení vybavení budov a učeben:

- laboratoř chemie včetně vybavení přístroji,

- laboratoř fyziky,

- mikroskopovna,

- jazyková učebna a kabinet jazyků,

A dále pořízení kompenzačních pomůcek:

- schodolez.

Rozpočet projektu je 4 083 tis. Kč, z toho dotace činí 3 674 tis. Kč.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Struktura financování je 85 % z Evropské unie, 5 % ze státního rozpočtu ČR, 10 % z rozpočtu žadatele/příjemce dotace.

 

Milí studenti,

vypjaté závěrečné školní období máte za sebou, před sebou krásné dva měsíce volna. Jubilejně - podesáté - vám přeji prázdninovou pohodu, partu přátel, se kterými jste ochotni vybočit z mobilových kolejí a vypravit se za poznáním do přírody, a pocit volnosti bez školních povinností. Určitě nezapomeňte navštívit krásná místa naší republiky, třeba budete překvapeni, co všechno ještě neznáte - např. vodopád z úvodního obrázku najdete v Terčině údolí u Nových Hradů v okrese České Budějovice, je tam opravdu moc hezky :-).

 

Pro milovníky detektivek přidávám upoutávku na tzv. Vražedné léto s Českým rozhlasem 2. Najděte si program na internetu a poslouchejte několikrát do týdne vynikající dramatizace mnoha a mnoha detektivních příběhů naší i světové literatury. Po celé léto...

M. Halíková

 

Vážení kolegové,

samozřejmě i Vám přejeme klidné období dovolené, spoustu slunečných zážitků a pohodu v kruhu rodiny a přátel. Po prázdninách se sejdeme 26. srpna 2019.

 

Mgr. Irena Volkovinská

Mgr. Michaela Halíková

 

 

 

 

 

V závěru června 2019 se konalo slavnostní vyhodnocení nejúspěšnějších žáků a studentů Tachova, jimž poblahopřál a předal ceny pan starosta Ladislav Macák. 

Kritéria přijetí jsou velmi přísná - oceněni jsou ti, kterým se podařilo buď vyhrát 1. místo krajského kola některé z předmětových olympiád či sportovních soutěží, nebo měli možnost reprezentovat svoji školu v kole republikovém. Z našeho gymnázia se na pódiu vystřídali následující studenti:

Marek Čepičan (4. r.), Kristýna Gimová (2. r.), Jan Jirmus (5.A), Kateřina Košátková (2. r.), Kateřina Moravcová (6. r.), Jaroslav Šroub (2. r.), Petra Vránová (5.B), Kateřina Ditrichová (5.B), Karolína Kovácsová (5.B) a Karolína Rubantová (5.B).

 

Nejlepšími studenty školy, kterým byla panem starostou předána i finanční hotovost, se stali:

Jiří Novotný (2. r.) za nižší gymnázium;

Veronika Voltrová (5.B) za vyšší gymnázium.

 

Všem výše uvedeným ještě jednou blahopřejeme ke skvělým úspěchům a děkujeme za nepřehlédnutelnou reprezentaci Gymnázia,Tachov a Plzeňského kraje.

 

M. Halíková