20
únor

Odevzdání předběžné přihlášky do volitelných předmětů

zajistí žáci a TU

20
únor

Okresní kolo olympiády ze zeměpisu

zajistí kol. Potocká

20
únor

Regionální geografie – přednáška

5. hod. pro 5.A; 6. hod. pro 5.B

zajistí kol. Potocká

21
únor
15.00–17.00 hodin

Den otevřených dveří pro veřejnost

 zajistí kol. Potocká

22
únor

Formální den

zajistí DeMent

22
únor
09.00–12.00 hodin

Soutěžní den pro žáky 7. tříd ZŠ

 zajistí kol. Koubková

25
únor

Rozbor přijímacích testů nanečisto (zdarma)

14.30-15.30 český jazyk; 15.40-16.40 matematika

zajistí kol. Volkovinská, Halíková

26
únor
09.00 hodin

Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce

v DDM 

zajistí kol. Antropiusová, Volková

27
únor

Bezpečí ženám – přednáška

1. a 2. hod. pro děvčata 1. a 2. r.

zajistí kol. Bambasová

28
únor

Kyberkriminalita – přednáška pro 4. r.

2. vyuč. hod. 

zajistí kol. Bambasová