19
březen

Projekce v Plzni – Jeden svět na školách

výběr žáků 3. r. a 4. r. 

zajistí kol. Váchová, Macková

21
březen

Přednáška o letcích – 30. léta 20. st.

2. a 3. hod. pro 5. r.

4. a 5. hod. pro 4.AB 

zajistí kol. Váchová

27
březen

Exkurze do ZOO Plzeň pro žáky 3. r.

zajistí kol. Křížek

27
březen
11.45 hodin

Divadelní představení v anglickém jazyce pro 1. a 2. r.

ve Mži, cena 70 Kč/os. 

zajistí kol. Antropiusová