11
prosinec

Matematická olympiáda, kat. A

zajistí kol. Koubková

11
prosinec
15.00–17.00 hodin

Den otevřených dveří

zajistí ped. sbor a žáci

12
prosinec

Mediální výchova – workshop;

85 Kč, 3. a 4. hodinu pro 4. ročník

zajistí kol. Halíková

13
prosinec
08.15–09.30 hodin

Zeměpisná projekce „Barma“

ve Mži, účast všichni, 70 Kč/os.

zajistí kol. Potocká

17
prosinec

Co víš o energetice – celostátní kolo

Plzeň, výběr žáků

zajistí kol. Bambasová

20
prosinec

Řízená diskuze všech žáků ve vestibulu školy

1. a 2. hodina

zajistí kol. Váchová

21
prosinec
08.00 hodin

Vánoční basketbalový turnaj na hale

účast všichni

zajistí kol. Tomeš