Aktuality

Česká lingvistická olympiáda je projektem, který připravuje Filozofická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou UK. Studentům jsou předloženy úlohy spjaté s mnoha pro nás nesmírně exotickými jazyky, v nichž mohou prokázat, zda mají rozvinuté jazykové myšlení. Letošní řešitelé pracovali s ukázkami psanými v sundském písmu, s vyjádřením číslovek v gáwríjštině, se starořečtinou i novořečtinou, s lugandštinou a nakonec s větami v abcházštině, což je jeden z kavkazských jazyků.

 

Nejúspěšnější řešitelkou se stala Petra Vránová ze 4.B. Následující druhou příčku obsadila Kristýna Kopčová ze 3. r., třetí pozici pak Liliana Tauberová ze 3. r.

 

Všem řešitelům děkuji za snahu a blahopřeji jim k dobrým výsledkům.

Petra může naši školu reprezentovat také v Praze na celostátním setkání stejně úspěšných lingvistů.

M. Halíková

Školní kolo olympiády v českém jazyce proběhlo ve dvou kategoriích - celkově se zúčastnilo 21 studentů našeho gymnázia, které jazyková výuka baví. Otázky v podstatě ověřují jejich jazykový cit a schopnost vyjadřovat se.

Kategorie nižšího gymnázia:

1. místo: Lucie Malechová, 1. r.

2. místo: Kristýna Gimová, 1. r.

3. místo: Tereza Deverová, 1. r.

 

Kategorie vyššího gymnázia:

1. místo: Šárka Turnerová, 5. r. a

Petr Procházka, 3. r. (oba získali naprosto stejný počet bodů)

2. místo: Kamila Všetičková, 5. r.

3. místo: Veronika Voltrová, 4.B

 

Všem soutěžícím děkuji za snahu a zároveň blahopřeji k dosaženým výsledkům.

M. Halíková

Vážení rodiče,

Vašim dětem jsme krásné vánoční svátky popřáli dnes během besídky, a tak mi dovolte přidat pár slov i pro Vás:

Pokuste se alespoň na chvilku zpomalit tempo, prožít klidné chvíle mezi všemi těmi, které máte upřímně rádi, vytvořit svým dětem pocit nezapomenutelných svátků. Do nového roku 2018 pak přejeme především zdraví - všechno ostatní se určitě přidá a ​Vy se budete cítit šťastní a spokojení.

Za pedagogy gymnázia M. Halíková​

Upozorňuji na změnu v účasti na středeční zeměpisné akci - vzhledem k tomu, že si hodně maturantů zvolilo ke své zkoušce zeměpis, účastní se projekce o Brazílii také 6. ročník.

 

M. Halíková

Dějepisná olympiáda se zaměřila na události v období První republiky. Ve školním kole nasbírali nejvíce bodů a dali  najevo svůj velký zájem o historii následující studenti:

1. místo Michal Buchta z 1. ročníku

2. místo Jakub Lazorka z 1. ročníku

 

Oběma blahopřejeme k úspěchu a samozřejmě i ostatním účastníkům přejeme při dalších soutěžích příznivý vítr do plachet!

Krajské kolo mají naši piškvorkáři už za sebou. Vyhráli kolo okresní, a tak zkusili štěstí i na vyšší úrovni. Ze 13 družstev skončili pátí a ne zcela rozesmátí... přesto si myslíme, že je jejich umístění pěkné a děkujeme jim za reprezentaci školy. Družstvo tvořili: Jakub Košvanec, Lenka Košvancová, Jáchym Zosinčuk, Eliška Lukejová a Kamila Všetičková.

Rok se s rokem sešel a vedení školy opět obdrželo pozvání na mikulášskou podívanou do Domova pro osoby se zdravotním postižením na Milířích. Chtěli jsme udělat našim přátelům radost, a proto jsme spolu se studenty dali dohromady "výtvarnický koš". Pastelky, fixy, vodovky, barevné papíry, modelína a spousta dalších drobností určitě najdou při jejich výtvarničení své místo.

 

Představení bylo úžasné! Ostatně jako každý rok - snaha dopřát notnou dávku potlesku každému ze zdejších klientů byla naplněna. Vánoční básničky s nápovědou, scénický tanec beze slov, ba i skvěle naučené scénky měly velký ohlas diváků. Tleskali jsme ostošest (pro koumáky - jde zapsat i tvarem "o sto šest" :-)) a utírali slzy nejen od smíchu.

 

Moc děkujeme Janu Moravcovi z maturitního ročníku, který doprovodil jedno z pohybových vystoupení svou hrou na housle, naší kolegyni Mgr. Sandře Volkové, která rozvíjí schopnosti klientů muzikoterapií, a potom také studentům 4.A (však oni už budou vědět...).

 

M. Halíková 

Vážení zákonní zástupci, studenti,

 

v souvislosti s obecným nařízením GDPR (týká se ochrany osobních údajů), které vejde v platnost v roce 2018, nebude možné sledovat na našich webových stránkách změny v rozvrhu jinak než přes heslem chráněný vstup do Bakalářů. V brzké době odstraníme z webových stránek ikonu "Změny v rozvrhu" z dolní lišty titulní strany i ze záložky "Student".

 

Veškeré aktuální změny ve výuce budou nadále zpracovávány stejným způsobem, jak na ně jste zvyklí, ale budou přístupné jen přes ikonu "Známky" z dolní lišty titulní strany a ze záložky "Student".

 

Mgr. Irena Volkovinská

Tradiční studentská akce - již po mnoho let nazývaná Akademie k 17. listopadu - jako obyčejně zabavila nejen veškeré žáky našeho gymnázia, ale také nás pedagogy a přizvané hosty. 

Jedná se beze zbytku o studentský projekt, do kterého my vyučující v podstatě vůbec do poslední chvilky nevidíme... žáci jednotlivých tříd připravují svá vystoupení, spolupracují napříč ročníky a promýšlejí spolu se studentským parlamentem choreografii a vstupy moderátorů.

Ústředním tématem byly i letos události listopadových dní roku 1939 a 1989. Prostřednictvím natočeného videa jsme měli možnost vyslechnout pamětníky z řad tachovských penzistů - moc děkujeme za ochotu připomenout dobu pro mnohé studenty opravdu dávno minulou.

Dvojice moderátorů - Dominika a Daniel (3. ročník) - postupně uvedla představení všech tříd. Porota z řad pedagogů nakonec rozhodla o následujícím pořadí:

1. místo:  4.B

2. místo:  4.A

3. místo:  1. a 5. ročník

Potlesk všech diváků ve stoje si zasloužila Natálie Havlíčková, jejíž hlas nás doslova zvedl ze sedadel. A na závěr celé Akademie pak byla vyhlášena nejaktivnější studentkou Kateřina Lorencová ze 6. ročníku, která převzala cenu od Rady rodičů.

 

Jak již bylo řečeno přímo na pódiu - moc všem děkujeme. Opět se potvrdilo, že dovedete táhnout za jeden provaz, že jste schopni aktivně zapojit i mladší spolužáky, že si den bez výuky dokážete zorganizovat "na jedničku".

M. Halíková