Aktuality

Blíží se datum Večerního bálu našeho Gymnázia, Tachov! Vstupenky jsou již v prodeji! 

 

Veškeré důležité informace najdete na

www.vecernibal.cz.

 

Těšíme se na Vás!

Před pár dny proběhla první ze čtyř plánovaných aktivit, které organizuje naše gymnázium ve spolupráci se Základní školou v Halži. Studenti gymnázia - Štěpán Pelc a Tereza Váchová z maturitního ročníku - si připravili pro malé zvídavé školáky historicko-geografickou procházku po Tachově. Vzhledem k tomu, že by oba studenti po maturitě rádi absolvovali pedagogický obor na vysoké škole, jednalo se pro ně o skvělou možnost vyzkoušet si učitelskou roli nanečisto. Podle ohlasu ze strany ZŠ se svého úkolu zhostili na pomyslnou jedničku. Děti se nenudily, neboť povídání o Tachově bylo připraveno přiměřeně jejich věku a rozhodně se dověděly spoustu zajímavostí, které zase samy přednesou svým vrstevníkům. 

 

Oboustranně přínosná spolupráce bude pokračovat projektem Vánoce ve světě nebo také chemickými pokusy v laboratoři naší školy.

Unikátním projektem v České republice i střední Evropě je Pražský studentský summit (www.studentsummit.cz) pořádaný Asociací pro mezinárodní otázky. Středoškolákům nabízí model Spojených národů, který probíhá v českém jazyce a skupina delegátů jednotlivých zemí je rozdělena do šesti různých orgánů.

 

Dva studenti našeho gymnázia - Marek Čepičan a Petr Procházka (5. r.) sepsali esej na téma Jak by měla vypadat mezinárodní organizace pro řešení dopadu klimatických změn. Ten byl posouzen odbornou porotou a následně vyhodnocen jako jeden z deseti nejlepších. Zmínění studenti se svou prací nominovali do výše uvedené soutěže Model OSN.

Blahopřejeme k prvnímu krůčku a přejeme dostatek argumentů do hlavního kola.

Studenti Gymnázia, Tachov mají do svého vzdělávání zařazeny také hodiny zaměřené na výtvarnou výchovu. Pod jejich rukama vzniká spousta opravdu krásných výtvarných prací a byla by škoda, kdyby se nedostaly na veřejnost.

Sledujte náš Facebook, kam podobné obrazy - jako je ten v úvodu článku (autorka Alexandra Štefanková, 6.A) - umisťujeme. Budete určitě mile překvapeni.

M. Halíková

Půl bodu chybělo našim studentům ke druhému místu... V krajském kole ekologické soutěže reprezentovali naše gymnázium Marie Fišerová (6.A), Veronika Voltrová (6.B) a Jiří Novotný (3. r.). Společnými silami řešili problematiku kvality stavu ovzduší, půdy i vody, prošli velmi náročnou poznávačkou a museli se vyrovnat také s terénními úkoly. Nasbírané body pak proměnili za krásné 3. místo v Plzeňském kraji.

 

Děkujeme za umístění Tachova na stupíncích vítězů a blahopřejeme k mnoha znalostem i dovednostem!

M. Halíková

Dnes nám byly doručeny nově objednané průkazy ISIC a známky na prodloužení platnosti.

Přijďte si je vyzvednout ke mně do kabinetu.

Nezapomeňte přinést hotovost:

nový průkaz - 290 Kč

prodloužení - 180 Kč.

 

M. Halíková

Ve čtvrtek 12. září vypuklo velké sportovní klání všech ročníků našeho gymnázia - tzv. Gymnaziáda. Odhodlaní sportovci bojovali za svou třídu ve skoku dalekém, vysokém, v hodu do dálky, v běhu na různě dlouhé tratě. Celé dopoledne na stadionu zpestřila studentská recese maturitních ročníků a příjemné počasí.

 

A naprosto překvapivě a nečekaně si vítězství odnesla třída 1.B!

 

Blahopřejeme novým studentům k zaslouženému výsledku a musíme přiznat, že podobnou situaci - tj. aby vyhráli nováčci - nikdo z nás nepamatuje...

 

M. Halíková

 

 

Milí studenti,

převážná většina z vás určitě netrpělivě otáčí stránku v kalendáři a těší se na datum 2. září 2019.

Ano, nemíníme vás zklamat! Sejdeme se a začneme spolu pronikat do tajů mnoha oborů v novém školním roce.

Začínáme v 8.00 hod. Počítejte se dvěma třídnickými hodinami. Přezůvky a psací potřeby s sebou.

 

Studenti prvního ročníku se sejdou v 7.50 hod. před hlavním vchodem do budovy gymnázia, kde na ně budou čekat jejich třídní učitelky:

1.A - Mgr. Markéta Hlaváčová,

1.B - Mgr. Daniela Potocká.

Nezapomeňte vzít s sebou batoh na učebnice a vysvědčení ze 7. třídy.

 

Přejeme vám všem, abyste se za námi těšili!

 

M. Halíková

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002765

Cílem projektu je prostřednictvím investice do moderního vybavení pracovišť školy zlepšit kvalitu formálního vzdělávání s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí žáků (komunikace v cizích jazycích, přírodní vědy) a tím zajistit reálnou uplatnitelnost na trhu práce.

Výstupem projektu je pořízení vybavení budov a učeben:

- laboratoř chemie včetně vybavení přístroji,

- laboratoř fyziky,

- mikroskopovna,

- jazyková učebna a kabinet jazyků,

A dále pořízení kompenzačních pomůcek:

- schodolez.

Rozpočet projektu je 4 083 tis. Kč, z toho dotace činí 3 674 tis. Kč.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Struktura financování je 85 % z Evropské unie, 5 % ze státního rozpočtu ČR, 10 % z rozpočtu žadatele/příjemce dotace.