Aktuality

Děkujeme studentům nižšího gymnázia, kteří reprezentovali naši školu v okresním kole biologické olympiády:

4. místo Jiří Kratochvíl

5. místo Zdeněk Scharnagl

 

Oba soupeřili společně s 12 žáky a studenty základních a středních škol tachovského okresu.

Porota celorepublikového kola olympiády v německém jazyce volila mezi třemi nejlepšími účastníky v rozdílech po půl bodu!

Druhý nejlepší řešitel ztratil jen půl bodu od vedoucí pozice, stejně tak naše studentka 1. ročníku Rosalie Fiume obsadila 3. místo se ztrátou půl bodu od místa druhého.

 

K vynikajícímu výkonu všichni blahopřejeme!

Skončilo krajské kolo Prezentiády.

V centru dění jsme měli dvě družstva, která sice zcela nepokořila všechny soupeře, ale zároveň hrála nepřehlédnutelnou roli. Z dvaceti účastnících se týmů obsadili Honza Jirmus, Petra Vránová a Štěpán Pelcl 6. místo, jejich spolužáci Jáchym Zosinčuk a Eliška Lukejová pak místo 7.

 

Děkujeme za reprezentaci školy a blahopřejeme vám!

Milí uchazeči o studium,

písemně jsme vás informovali, že výsledky vašich přijímacích zkoušek mohou být k dispozici NEJDŘÍVE po 22. dubnu 2017. V současné době už máme sdělení od společnosti Cermat - ta celostátně testy opravuje -, že středním školám dodá výsledky až 28. dubna 2017, zřejmě v průběhu dne.

 

Ve chvíli, kdy tyto výsledky dostaneme, musíme ještě u nás na škole všem uchazečům propočítat dle platných kritérií výsledná bodová ohodnocení (tzn. započítat výsledné známky ze ZŠ, body za olympiády), a sestavit tak pořadí úspěšných uchazečů.

 

Prosím tedy vás i vaše rodiče o dostatek trpělivosti.

28. duben je pátek, následuje víkend včetně státního svátku. 

Sledujte prosím naše webové stránky.

 

Děkujeme za pochopení,

Mgr. M. Halíková, ZŘŠ

Milí uchazeči a vážení rodiče,

 

v úterý 18. 4. 2017 proběhnou v budově Gymnázia, Tachov přijímací zkoušky pro žáky 7. tříd, kteří v zákonné lhůtě odevzdali naší škole svou přihlášku. Všichni byli vyrozuměni prostřednictvím dopisu od vedení školy.

 

Přijímací zkouška z matematiky začíná v celé republice - tudíž i u nás - administrací v 8.30 hod. Žádáme vás, milí uchazeči, abyste se dostavili nejpozději v 8.15 před hlavní vchod naší školy. Není třeba mít s sebou přezůvky, ale rozhodně nezapomeňte doma psací a rýsovací potřeby!

 

Didaktický test z matematiky bude dopsán v 9.55 hod. Administrace k didaktickému testu z českého jazyka začne v 11.45 hod.

V mezidobě zajistíme pedagogický dozor nad všemi účastníky zkoušek. Pokud si žáka nevyzvedne zákonný zástupce, nedovolíme uchazečům opustit gymnázium.

 

Celkové ukončení zkoušek je naplánováno na 13.05 hod. Uchazeči pak opustí budovu gymnázia a zodpovědnost za ně přebírají zákonní zástupci.

 

Mgr. M. Halíková

Okresní kolo proběhlo za účasti našich studentů a přineslo jim následující umístění:

 

kategorie Junior

1. místo Adéla Vávrová (3.B)

3. místo Martin Šnaidauf (3.A)

 

kategorie Student

2. místo Jakub Košvanec (5. r.)

 

Vzhledem k tomu, že tato soutěž nepočítá s organizací krajského kola, můžeme snad konstatovat, že pro naše studenty Klokan doskákal velmi úspěšně :-).

Děkujeme!

 

 

 

S poděkováním přidáváme informaci o krajském výkonu Terezy Hladíkové (4. r.). V tomto kole olympiády z chemie řešila velmi těžké zadání společně s 18 dalšími studenty středních škol Plzeňského kraje. Obsadila velmi krásné 5. místo. 

Blahopřejeme!

Studenti Gymnázia, Tachov rozhodně nezůstávají svou reprezentací za jinými plzeňskými školami, ba naopak. Velmi rádi zveřejňujeme další výsledky z krajských kol:

 

Krajské kolo olympiády z biologie, vyšší gymnázium:

2. místo Tereza Hladíková (4. r.)

3. místo Veronika Voltrová (3.B)

Ve všech krajských olympiádách bývá okolo 25 účastníků. Obě naše studentky postupují do kola celorepublikového, v němž budou zastupovat Plzeňský kraj.

Blahopřejeme a moc přejeme úspěch i v kole nejvyšším!

 

Krajské kolo zeměpisně zaměřené soutěže Eurorébus:

2. místo Jan Jirmus (3.A)

5. místo Štěpán Pelcl (3.A)

Stejně jako děvčata z předchozích výsledků získali svým bodovým ohodnocením Honza se Štěpánem možnost zúčastnit se celorepublikového kola.

Ať se dál daří!

 

Krajské kolo olympiády z chemie, nižší gymnázium:

12. místo Jindřich Roubal (2. r.)

14. místo Přemysl Michalička (2. r.)

Ačkoliv se oba studenti věnují chemii teprve něco přes rok, v celkové listině soutěžících se neztratili. I jim děkujeme za reprezentaci školy a blahopřejeme k výsledkům.

 

 

 V posledních dnech probíhají okresní a krajská kola různých předmětových a sportovních soutěží, v nichž hrají naši studenti nepřehlédnutelnou roli, proto alespoň výčtem poděkování všem zúčastněným:

 

Krajské kolo geologické olympiády:

za nižší gymnázium

1. místo Přemysl Michalička z 2. r.

2. místo Václav Kouřil z 1. r.

za vyšší gymnázium

1. místo Veronika Voltrová z 3.B

 

Přemek a Veronika pojedou také soutěžit na celorepublikové úrovni nejen za naše gymnázium, ale také za Plzeňský kraj.

 

Okresní kolo olympiády z biologie:

za vyšší gymnázium postupují do kraje obě naše studentky - Veronika Voltrová ze 3.B i Tereza Hladíková ze 4. r.

 

Krajské finále v silovém čtyřboji:

2. místo vybojovaly doslova společnými silami:

Lucie Kovářová a Bára Holátová ze 3.A

a s nimi Kamila Všetičková a Eliška Lukejová ze 4. r.

 

Krajské kolo olympiády v českém jazyce:

za nižší gymnázium získal 7. místo (z 21 účastníků) Petr Procházka ze 2. r.,

za vyšší gymnázium pak 16. místo Jan Jirmus ze 3.A.

 

Do krajského kola olympiády z fyziky postupuje Kristýna Kopčová ze 2. r.

 

Všem, kteří mají chuť dokázat ostatním, že je studované obory baví a že se jim věnují s příkladnou pílí, děkujeme a držíme jim palce!