Aktuality

Do krajského kola fyzikální olympiády postoupili dva naši žáci - ve vyšší kategorii Richard Malík (4. r.), který se z 25 účastníků umístil na 15. místě; v nižší kategorii skončila z 30 účastníků na 19. místě Tereza Hladíková (2. r.).

Oběma studentům děkujeme za aktivní přístup k učení i k reprezentaci školy.

Blahopřejeme naší studentce maturitního ročníku k obhájení 3. místa v krajském kole Středoškolské odborné činnosti, které se konalo 29. dubna v Plzni. Svá rozsáhlá odborná díla prezentovali žáci před tematicky zaměřenými komisemi. Martina zaujala komisi v oboru pedagogiky, psychologie a sociologie prací s názvem Nekonvenční pohled na příčiny lidského násilí a agrese, možnosti jejich řešení. Z osmi zúčastněných tedy obsadila třetí pozici.

Žádám studenty 6. ročníku, aby se zítra dostavili do školy a odevzdali učebnice. Pokud některou knihu chcete mít k dispozici až do maturity, je třeba vzít s sebou vratnou zálohu 100 Kč/ks.

Zároveň počítejte s vyklizením šatních skříněk (do 30. 4.).

Mgr. M. Halíková

V dějepisné soutěži "20. století na Tachovsku" se podařilo získat krásné 1. místo Petře Vránové z 1.B a 3. místo Štěpánu Pelclovi z 1.A. Oběma studentům - benjamínkům blahopřejeme a těšíme se na jejich další vědomostní úspěchy.

Seznam uchazečů (dle přidělených osobních čísel), kteří budou od 1. 9. 2015 přijati ke studiu na Gymnáziu, Tachov, najdete na těchto stránkách v záložce UCHAZEČ.

Pokud jste byli přijati a váš zájem o studium trvá, musíte nám doručit/donést Zápisový lístek a volbu volitelných předmětů do 7. května 2015.

Jakékoliv dotazy zodpovíme na telefonním čísle 374 723 939.

Dne 20. 4. 2015 nám byly zaslány výpisy výsledků didaktických testů přijímacího řízení. Pokud vás zajímá, milí uchazeči o studium, jak se vám podařilo zvládnout test z češtiny a matematiky, můžete si na gymnáziu v kanceláři p. hospodářky vyzvednout svůj výpis.

 

Výsledky z testů budou započteny podle daných kritérií přijímacího řízení. Zítra bude zveřejněn na webových stránkách a na úřední desce u vchodu do gymnázia seznam přijatých uchazečů.

Ve středu 22. dubna proběhne od 14.00 hod. ve 3. ročníku prezentace studentů 6. ročníku, kteří v letošním roce navštěvují literární seminář. Svým mladším spolužákům souhrnně představí žánr komiksu.

V rámci výuky regionálního zeměpisu navštívil náš seminář Ing. Roman Soukup, zakládající člen spolku Terra Tachovia a nadšený "průzkumník", před kterým zůstává zatajeno jen málo z tachovské historie. Prostřednictvím prezentací s podrobným obrazovým materiálem seznámil studenty s projektem Zlaté cesty, který je vytvářen za spolupráce s německou stranou (spolek Via Carolina) a byl financován z fondů Evropské unie. Všichni členové spolku na obou stranách se projektu věnují ve svém volném čase a uvítají další "historiky amatéry" z řad mladých lidí.

 

Pokud by vás zajímalo, kterými úvozy vedla Zlatá cesta v období středověku, máte možnost si nazout terénní obuv a vydat se korunovační cestou mnohých králů dne 10. května 2015. V 9.00 ráno bude před tachovským bazénem přistaven autobus, kterým se účastníci pochodu dostanou do neměckého města Bärnou - odtud se budou právě Zlatou cestou (20 km) vracet po svých až do Tachova.

Pan Soukup bude celou skupinu doprovázet a jistě zodpoví i mnohé zvídavé otázky, které se vám mohou cestou honit hlavou.

 

Děkujeme za příklad aktivního patriotismu. Kéž by tedy po přednášce platilo i pro naše žáky známé - Exempla trahunt!

V pátečním klání Prezentiády v Brně reprezentovali Tachov tři žáci 5.B - Eliška, Alfred a Matěj. Zúčastnili se soutěže, ve které zastupovali nejen naši školu, ale také Plzeňský kraj. Jednalo se o soutěž mezinárodní, protože nechyběla družstva ze Slovenské republiky. Nakonec svými schopnostmi vybojovali naši páťáci 10. místo. Blahopřejeme!

 

V Karviné se snažili co nejlépe zastoupit Plzeňský kraj naši "siláci" Vojta, Roman a Petr (Matěj bohužel ve stejné době vystupoval v Brně na výše zmíněné Prezentiádě). Oslabenému týmu se sice nedařilo zcela podle představ, přesto přijeli do Tachova plní nadšení, jak by mohli svou přípravu vylepšit a zkusit bojovat příště. V každém případě moc děkujeme za aktivní přístup k reprezentaci školy!