Aktuality

Je možné se přihlásit do nově začínajícího kurzu autoškoly! Sledujte nástěnky s informacemi pro studenty - v přízemí školy a vedle automatů.

Dne 11. září 2014 proběhne ústní část podzimního termínu maturitní zkoušky. Přihlášené studenty očekáváme ve 13.55 hod. v učebně V1, kde dojde k slavnostnímu zahájení. Dále budete zkoušeni dle přijatého rozpisu. Přejeme hodně štěstí!

Každým rokem navrhují učitelé nejúspěšnější žáky své školy, kteří mohou převzít ocenění z rukou starosty města Tachov.

Číst dál...

Všem žákům gymnázia a samozřejmě i jejich rodinám a přátelům přejeme dostatek krásného počasí k prožití aktivních a zároveň i pohodových prázdninových dní. Načerpejte energii, vždyť už víte, že ji od září budete hodně potřebovat :-).

Vaši učitelé

Seznam přijatých uchazečů v přijímacím řízení do 1. ročníku denního studia - 3. kolo: registrační číslo 427, 483. Zápisový lístek přineste nejpozději do 17. 7. 2014. Mgr. Irena Volkovinská

Ladislav Liška - žák 5.B - prokázal vynikající zeměpisné znalosti a obsadil 2. místo v republikovém kole soutěže Eurorebus. Blahopřejeme ke skvělému úspěchu a děkujeme za reprezentaci školy.

V pondělí 23. 6. 2014 rozhodnou o zrušení odpoledního vyučování příslušní pedagogové, kteří už mají probranou látku a nepotřebují výuku k dozkoušení do klasifikace. Systém Bakalářů bude zablokován od 15.00 hod.

Ředitelka školy vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení ke studiu na našem gymnáziu. Otvíráme dvě třídy prvních ročníků a je možné ještě počet žáků ve třídách navýšit. Podrobné informace naleznete v záložce "Uchazeč". Přihlášku je třeba odevzdat do 24. června 2014.

Pokud máte ještě zájem přihlásit své dítě ke studiu na naší škole, sledujte tento web - ředitelka školy bude vyhlašovat 3. kolo přijímacího řízení do 1. a 3. ročníku studia.