Aktuality

Páteční promyšlené umisťování křížků a koleček proběhlo na naší škole a zároveň nám zajistilo účast v krajském kole. Děkujeme Základní škole Bor, že vyslala svá dvě družstva, abychom společně mohli změřit síly, a oddaným piškvorkářům naší školy, že obhájili své loňské pozice a opět budou gymnázium reprezentovat na kraji.

Dne 5. 11. 2014 se zúčastní 40 žáků naší školy setkání s hejtmanem Plzeňského kraje.

Vybraní studenti jsou uvolněni z 5. vyučovací hodiny, kdy si dojdou na oběd. Sraz s paní ředitelkou bude ve 12.40 hod. před šatnami, odjezd objednaného autobusu ve 12.45 hod. od hasičské zbrojnice. Program včetně zajištěného občerstvení 14.00-15.15 hod., poté návrat po dálnici zpět do Tachova.

 

Žádám studenty, kteří projevili zájem o vystavení ISIC průkazu, aby v týdnu od 3. 11. 2014 přinášeli do mého kabinetu vyplněnou žádost (formuláře jste obdrželi od třídních učitelů), průkazovou fotografii a poplatek 260 Kč.

Děkuji, Mgr. M. Halíková

Ředitelka školy vyhlašuje VOLBY ČLENŮ DO ŠKOLSKÉ RADY, které proběhnou 20. listopadu 2014 v době od 17.00 do 18.00 hod. v přízemí školy v učebně č. 45 (pro zákonné zástupce a zletilé žáky) a ve sborovně (pro pedagogické pracovníky).

 

Navržení kandidáti pro vyhlášené volby:

Z řad zákonných zástupců a zletilých žáků: Bc. Novotná Pavlína, Gálisová Blanka, Mgr. Bartošová Alena, Bc. Lucie Báčová, DiS.

Z řad pedagogických pracovníků: Ing. Bartoš Roman, Mgr. Kemrová Daniela, Mgr. Koubková Renáta.

 

Funkční období zvolených členů je tříleté.

Mgr. Irena Volkovinská, ředitelka školy

 

Dne 10. října 2014 se třetí ročník našeho gymnázia vypravil do německého Weidenu na přátelské setkání se studentkami Elly - Heus - Gymnasium.

Číst dál...

Čtvrteční mlhavé ráno 9. října 2014 přivítalo na Milířích skupinu našich studentů, kteří přijali pozvání Domova pro osoby se zdravotním postižením Milíře a přijeli se zúčastnit několika společných aktivit s tamními klienty.

Číst dál...

V neděli 5. října 2014 vyvrcholilo týdenní bedlivé zkoumání lesní úrody mnoha našimi žáky, pedagogy a přáteli, kteří se snažili zajistit dostatek exemplářů hub pro školní výstavu.

Číst dál...

V pátek 12. září 2014 navštívilo 35 žáků 2.-5. ročníku naší školy Dny vědy a techniky v Plzni. Tato akce se v našem krajském městě konala již podeváté a je pořádána ZČU.

Číst dál...

Začátkem letošního školního roku 2014/15 obdržela naše škola novou soupravu optiky Photonics Explorer pro zkoumání optických jevů v hodinách fyziky.

Souprava obsahuje sady pro deset skupin žáků. Celý komplet jsme získali od Západočeské univerzity (Nové technologie - výzkumné centrum). Předání nové pomůcky zprostředkovali plzeňští zástupci Nadace Depositum Novum z projektu Elixír do škol. Děkujeme.