Aktuality

Ve středu 22. dubna proběhne od 14.00 hod. ve 3. ročníku prezentace studentů 6. ročníku, kteří v letošním roce navštěvují literární seminář. Svým mladším spolužákům souhrnně představí žánr komiksu.

V rámci výuky regionálního zeměpisu navštívil náš seminář Ing. Roman Soukup, zakládající člen spolku Terra Tachovia a nadšený "průzkumník", před kterým zůstává zatajeno jen málo z tachovské historie. Prostřednictvím prezentací s podrobným obrazovým materiálem seznámil studenty s projektem Zlaté cesty, který je vytvářen za spolupráce s německou stranou (spolek Via Carolina) a byl financován z fondů Evropské unie. Všichni členové spolku na obou stranách se projektu věnují ve svém volném čase a uvítají další "historiky amatéry" z řad mladých lidí.

 

Pokud by vás zajímalo, kterými úvozy vedla Zlatá cesta v období středověku, máte možnost si nazout terénní obuv a vydat se korunovační cestou mnohých králů dne 10. května 2015. V 9.00 ráno bude před tachovským bazénem přistaven autobus, kterým se účastníci pochodu dostanou do neměckého města Bärnou - odtud se budou právě Zlatou cestou (20 km) vracet po svých až do Tachova.

Pan Soukup bude celou skupinu doprovázet a jistě zodpoví i mnohé zvídavé otázky, které se vám mohou cestou honit hlavou.

 

Děkujeme za příklad aktivního patriotismu. Kéž by tedy po přednášce platilo i pro naše žáky známé - Exempla trahunt!

V pátečním klání Prezentiády v Brně reprezentovali Tachov tři žáci 5.B - Eliška, Alfred a Matěj. Zúčastnili se soutěže, ve které zastupovali nejen naši školu, ale také Plzeňský kraj. Jednalo se o soutěž mezinárodní, protože nechyběla družstva ze Slovenské republiky. Nakonec svými schopnostmi vybojovali naši páťáci 10. místo. Blahopřejeme!

 

V Karviné se snažili co nejlépe zastoupit Plzeňský kraj naši "siláci" Vojta, Roman a Petr (Matěj bohužel ve stejné době vystupoval v Brně na výše zmíněné Prezentiádě). Oslabenému týmu se sice nedařilo zcela podle představ, přesto přijeli do Tachova plní nadšení, jak by mohli svou přípravu vylepšit a zkusit bojovat příště. V každém případě moc děkujeme za aktivní přístup k reprezentaci školy!

A konkrétně Elišce Dokoupilové, Alfredu Syllovi a Matěji Sieberovi (všichni 5.B), kteří svou prezentací upoutali krajskou komisi natolik, že si odnesli diplom za 1. místo a pojedou tachovské gymnázium reprezentovat do kola republikového. Ovšem ani naše druhé družstvo ve složení Barbora Fiklíková, Kateřina Havránková a Miroslav Kiprý (všichni 5.A) neodešlo s prázdnou - vybojovali si 3. místo v kraji.

Elišku, Alfreda a Matěje tedy čeká celorepublikové kolo, které se uskuteční tento týden v Brně. Téma prezentace se dovědí až na místě a budou mít jeden den na to, aby ho nápaditě zpracovali. Teprve následující den vystoupí před porotou. 

Moc držíme palce!

Rekapituce výsledků našich studentů, kteří jsou okouzleni chemií:

Richard Malík (4. ročník): kategorie "C" - 1. místo v okrese, 9. místo v Plzeňském kraji (z 21 soutěžících);

Tereza Hladíková (2. ročník): kategorie "D" - 1. místo v okrese, 11. místo v PK (z 21 účastníků);

Jan Jirmus (1.A): kategorie "D" - 2. místo v okrese, 14. místo v PK (také z 21 soutěžících).

Všem třem přejeme spoustu chuti do dalšího chemického bádání a děkujeme za reprezentaci.

Milí zájemci o studium,

připomínáme, že se blíží datum vašich přijímacích zkoušek u nás na gymnáziu. Téměř všichni jste si již prostřednictvím svých rodičů vyzvedli na poště námi odeslané materiály, a tak jistě víte, že vás budeme očekávat ve čtvrtek 16. dubna 2015. V případě, že vám cokoli ze zaslaných informací není dostatečně jasné, neváhejte a e-mailujte nebo telefonujte. Rádi vám se vším poradíme!

Mgr. M. Halíková, zástupce p. ředitelky

Oznamuji změnu v datu konání prezentace pro 1.A - uskuteční se z organizačních důvodů až 20. dubna 2015 během 2. a 3. vyučovací hodiny.

M. Halíková

Ve čtvrtečním krajském kole velmi úspěšně zabodoval náš student Alfred Sylla z 5.B, kterému se podařilo obsadit 3. místo v olympiádě z anglického jazyka. Děkujeme za skvělou reprezentaci a blahopřejeme!

Úterní krajské kolo silového čtyřboje s převahou vyhrálo družstvo našich studentů ve složení Petr Ilnytský (6.A), Vojtěch Lafata (6.A), Roman Krauskopf (5.A) a Matěj Sieber (5.B). Kluci prokázali vynikající fyzičku a svůj úspěch pojedou obhájit v celorepublikovém kole.

Blahopřejeme!