Aktuality

Dne 20. 11. 2014 proběhly na naší škole volby členů do Školské rady Gymnázia, Tachov. Hlasovat mohli zákonní zástupci nezletilých žáků, pedagogové a žáci zletilí. Pedagogové vybírali ze tří kandidátů, rodiče a zletilí žáci ze čtyř.

Výsledky voleb:

Zvolení kandidáti z řad pedagogů: Mgr. Renáta Koubková (13 hlasů)

Zvolení kandidáti z řad zákonných zástupců a zletilých žáků:

Mgr. Alena Bartošová (59 hlasů),

Bc. Báčová, DiS. (51 hlasů).

Děkujeme všem, kteří hlasovali, a se zvolenými členy se těšíme na spolupráci.

Mgr. Irena Volkovinská

Dne 20. 11. 2014 proběhnou po třídních schůzkách volby členů Školské rady při naší škole.

Žádáme všechny zákonné zástupce a zletilé žáky, aby měli s sebou průkaz totožnosti a aby se voleb v přízemí gymnázia zúčastnili.

Děkujeme.

V pátek 14. 11. 2014 proběhla akce, kterou na gymnáziu zcela samostatně organizují studenti školy - především zástupci Demokratického studentského parlamentu.

Číst dál...

Gymnázium, Tachov si díky děvčatům florbalového družstva připisuje dnešním dnem další prvenství:

1. místo v okrese a za týden účast v krajském klání. Blahopřejeme!

Vynikající prvenství v krajském kole Logické olympiády bylo výsledkem skvělého výkonu našeho studenta pátého ročníku Eduarda Šimůnka. Teprve za ním se umisťovali soutěžící z mnoha známých plzeňských gymnázií. Celkově se olympiády v kategorii C zúčastnilo 43 středoškoláků, z valné většiny gymnazistů. Velmi krásné umístění přineslo logické myšlení také Edově spolužačce Kláře Švejdové, která v silné konkurenci obsadila sedmou příčku.

Oběma studentům blahopřejeme ke skvělým výsledkům a děkujeme za reprezentaci naší školy.

V kategorii B - druhého stupně základních škol nás také reprezentovali mezi 49 účastníky Jan Jirmus (9. místo), Martin Rössler (19. místo) a Míša Dolejšová. I jim děkujeme za chuť vyniknout mezi ostatními.

Páteční promyšlené umisťování křížků a koleček proběhlo na naší škole a zároveň nám zajistilo účast v krajském kole. Děkujeme Základní škole Bor, že vyslala svá dvě družstva, abychom společně mohli změřit síly, a oddaným piškvorkářům naší školy, že obhájili své loňské pozice a opět budou gymnázium reprezentovat na kraji.

Dne 5. 11. 2014 se zúčastní 40 žáků naší školy setkání s hejtmanem Plzeňského kraje.

Vybraní studenti jsou uvolněni z 5. vyučovací hodiny, kdy si dojdou na oběd. Sraz s paní ředitelkou bude ve 12.40 hod. před šatnami, odjezd objednaného autobusu ve 12.45 hod. od hasičské zbrojnice. Program včetně zajištěného občerstvení 14.00-15.15 hod., poté návrat po dálnici zpět do Tachova.

 

Žádám studenty, kteří projevili zájem o vystavení ISIC průkazu, aby v týdnu od 3. 11. 2014 přinášeli do mého kabinetu vyplněnou žádost (formuláře jste obdrželi od třídních učitelů), průkazovou fotografii a poplatek 260 Kč.

Děkuji, Mgr. M. Halíková

Ředitelka školy vyhlašuje VOLBY ČLENŮ DO ŠKOLSKÉ RADY, které proběhnou 20. listopadu 2014 v době od 17.00 do 18.00 hod. v přízemí školy v učebně č. 45 (pro zákonné zástupce a zletilé žáky) a ve sborovně (pro pedagogické pracovníky).

 

Navržení kandidáti pro vyhlášené volby:

Z řad zákonných zástupců a zletilých žáků: Bc. Novotná Pavlína, Gálisová Blanka, Mgr. Bartošová Alena, Bc. Lucie Báčová, DiS.

Z řad pedagogických pracovníků: Ing. Bartoš Roman, Mgr. Kemrová Daniela, Mgr. Koubková Renáta.

 

Funkční období zvolených členů je tříleté.

Mgr. Irena Volkovinská, ředitelka školy