Aktuality

V dějepisné soutěži "20. století na Tachovsku" se podařilo získat krásné 1. místo Petře Vránové z 1.B a 3. místo Štěpánu Pelclovi z 1.A. Oběma studentům - benjamínkům blahopřejeme a těšíme se na jejich další vědomostní úspěchy.

Seznam uchazečů (dle přidělených osobních čísel), kteří budou od 1. 9. 2015 přijati ke studiu na Gymnáziu, Tachov, najdete na těchto stránkách v záložce UCHAZEČ.

Pokud jste byli přijati a váš zájem o studium trvá, musíte nám doručit/donést Zápisový lístek a volbu volitelných předmětů do 7. května 2015.

Jakékoliv dotazy zodpovíme na telefonním čísle 374 723 939.

Dne 20. 4. 2015 nám byly zaslány výpisy výsledků didaktických testů přijímacího řízení. Pokud vás zajímá, milí uchazeči o studium, jak se vám podařilo zvládnout test z češtiny a matematiky, můžete si na gymnáziu v kanceláři p. hospodářky vyzvednout svůj výpis.

 

Výsledky z testů budou započteny podle daných kritérií přijímacího řízení. Zítra bude zveřejněn na webových stránkách a na úřední desce u vchodu do gymnázia seznam přijatých uchazečů.

Ve středu 22. dubna proběhne od 14.00 hod. ve 3. ročníku prezentace studentů 6. ročníku, kteří v letošním roce navštěvují literární seminář. Svým mladším spolužákům souhrnně představí žánr komiksu.

V rámci výuky regionálního zeměpisu navštívil náš seminář Ing. Roman Soukup, zakládající člen spolku Terra Tachovia a nadšený "průzkumník", před kterým zůstává zatajeno jen málo z tachovské historie. Prostřednictvím prezentací s podrobným obrazovým materiálem seznámil studenty s projektem Zlaté cesty, který je vytvářen za spolupráce s německou stranou (spolek Via Carolina) a byl financován z fondů Evropské unie. Všichni členové spolku na obou stranách se projektu věnují ve svém volném čase a uvítají další "historiky amatéry" z řad mladých lidí.

 

Pokud by vás zajímalo, kterými úvozy vedla Zlatá cesta v období středověku, máte možnost si nazout terénní obuv a vydat se korunovační cestou mnohých králů dne 10. května 2015. V 9.00 ráno bude před tachovským bazénem přistaven autobus, kterým se účastníci pochodu dostanou do neměckého města Bärnou - odtud se budou právě Zlatou cestou (20 km) vracet po svých až do Tachova.

Pan Soukup bude celou skupinu doprovázet a jistě zodpoví i mnohé zvídavé otázky, které se vám mohou cestou honit hlavou.

 

Děkujeme za příklad aktivního patriotismu. Kéž by tedy po přednášce platilo i pro naše žáky známé - Exempla trahunt!

V pátečním klání Prezentiády v Brně reprezentovali Tachov tři žáci 5.B - Eliška, Alfred a Matěj. Zúčastnili se soutěže, ve které zastupovali nejen naši školu, ale také Plzeňský kraj. Jednalo se o soutěž mezinárodní, protože nechyběla družstva ze Slovenské republiky. Nakonec svými schopnostmi vybojovali naši páťáci 10. místo. Blahopřejeme!

 

V Karviné se snažili co nejlépe zastoupit Plzeňský kraj naši "siláci" Vojta, Roman a Petr (Matěj bohužel ve stejné době vystupoval v Brně na výše zmíněné Prezentiádě). Oslabenému týmu se sice nedařilo zcela podle představ, přesto přijeli do Tachova plní nadšení, jak by mohli svou přípravu vylepšit a zkusit bojovat příště. V každém případě moc děkujeme za aktivní přístup k reprezentaci školy!

A konkrétně Elišce Dokoupilové, Alfredu Syllovi a Matěji Sieberovi (všichni 5.B), kteří svou prezentací upoutali krajskou komisi natolik, že si odnesli diplom za 1. místo a pojedou tachovské gymnázium reprezentovat do kola republikového. Ovšem ani naše druhé družstvo ve složení Barbora Fiklíková, Kateřina Havránková a Miroslav Kiprý (všichni 5.A) neodešlo s prázdnou - vybojovali si 3. místo v kraji.

Elišku, Alfreda a Matěje tedy čeká celorepublikové kolo, které se uskuteční tento týden v Brně. Téma prezentace se dovědí až na místě a budou mít jeden den na to, aby ho nápaditě zpracovali. Teprve následující den vystoupí před porotou. 

Moc držíme palce!

Rekapituce výsledků našich studentů, kteří jsou okouzleni chemií:

Richard Malík (4. ročník): kategorie "C" - 1. místo v okrese, 9. místo v Plzeňském kraji (z 21 soutěžících);

Tereza Hladíková (2. ročník): kategorie "D" - 1. místo v okrese, 11. místo v PK (z 21 účastníků);

Jan Jirmus (1.A): kategorie "D" - 2. místo v okrese, 14. místo v PK (také z 21 soutěžících).

Všem třem přejeme spoustu chuti do dalšího chemického bádání a děkujeme za reprezentaci.

Milí zájemci o studium,

připomínáme, že se blíží datum vašich přijímacích zkoušek u nás na gymnáziu. Téměř všichni jste si již prostřednictvím svých rodičů vyzvedli na poště námi odeslané materiály, a tak jistě víte, že vás budeme očekávat ve čtvrtek 16. dubna 2015. V případě, že vám cokoli ze zaslaných informací není dostatečně jasné, neváhejte a e-mailujte nebo telefonujte. Rádi vám se vším poradíme!

Mgr. M. Halíková, zástupce p. ředitelky