Aktuality

Milí čerství absolventi, vážení rodiče,

slavnostní předání maturitních vysvědčení proběhne v Jízdárně ve Světcích dne 4. června 2015.

Pro 6.A od 15.00 hodin, pro 6.B od 15.30 hodin.

Žádám studenty, aby se dostavili alespoň s čtvrthodinovým předstihem, neboť je třeba podepsat předávací protokol.

M. Halíková

 

Plánovaný vodácký kurz žáků 5. ročníku musel být z důvodu zranění instruktora zrušen. Výuka bude probíhat v plném rozsahu dle platného rozvrhu.

Žádám studenty 5.B, aby si na hodinu českého jazyka vzali s sebou v pátek rozdané záznamy řešení testu z literatury. Projdeme si jednotlivá zadání a vysvětlíme nejasnosti.

Děkuji, M. Halíková

Soutěžíme rádi i sami mezi sebou, a tak přinášíme výsledky školních turnajů:

Košíková: 1. místo 1.B; 2. místo 6.A; 3. místo 3. ročník.

 

Florbal (dívky): 1. místo 3. roč.; 2. místo 2. roč.; 3. místo 6.B.

 

Středem našeho zájmu je sice vytrvalé studium, přesto nezanedbáváme ani rozvoj tělesný, proto se můžeme pochlubit i mnoha úspěchy na poli sportovním. Rekapitulace výsledků a samozřejmě blahopřání všem níže uvedeným žákům školy:

 

18. 2. 2015 okresní kolo - basketbal - 1. místo dívky z 1. a 2. ročníku (Košvancová, Holátová, Kovářová, Všetičková, Tolarová, Lukejová, Hladíková, Moravcová); 3. místo chlapci z 1. a 2. ročníku (Kraus, Mudra, Gažík, Rolínek, Kovář, Štíbr, Sochor, Koliha).

 

11. 3. 2015 okresní kolo - volejbal - 3. místo dívky z 1. a 2. ročníku (Všetičková, Košvancová, Tolarová, Lhotková, Kovářová, Lukejová, Malátová, Moravcová).

 

6. 5. 2015 okresní kolo atletického čtyřboje - 1. místo dívky z 1. a 2. ročníku (Hladíková,Tolarová, Lukejová, Košvancová, Kovářová).

 

12. 5. 2015 okresní kolo v atletice o Pohár Českého rozhlasu - 3. místo dívky 1. a 2. ročníku (Všetičková, Moravcová, Tolarová, Hladíková, Lukejová, Kovářová, Holátová, Košvancová).

 

 

Vynikající umístění z 31 zúčastněných škol si zasloužili svou prací v anglickém jazyce žáci našich dvou prvních ročníků. Připravili videopohlednici z Tachova, která byla porotou ohodnocena jako 6. nejlepší v republice. Jednalo se o kategorii žáků 2. stupně základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií.

Skvělé! Blahopřejeme.

Do krajského kola fyzikální olympiády postoupili dva naši žáci - ve vyšší kategorii Richard Malík (4. r.), který se z 25 účastníků umístil na 15. místě; v nižší kategorii skončila z 30 účastníků na 19. místě Tereza Hladíková (2. r.).

Oběma studentům děkujeme za aktivní přístup k učení i k reprezentaci školy.

Blahopřejeme naší studentce maturitního ročníku k obhájení 3. místa v krajském kole Středoškolské odborné činnosti, které se konalo 29. dubna v Plzni. Svá rozsáhlá odborná díla prezentovali žáci před tematicky zaměřenými komisemi. Martina zaujala komisi v oboru pedagogiky, psychologie a sociologie prací s názvem Nekonvenční pohled na příčiny lidského násilí a agrese, možnosti jejich řešení. Z osmi zúčastněných tedy obsadila třetí pozici.

Žádám studenty 6. ročníku, aby se zítra dostavili do školy a odevzdali učebnice. Pokud některou knihu chcete mít k dispozici až do maturity, je třeba vzít s sebou vratnou zálohu 100 Kč/ks.

Zároveň počítejte s vyklizením šatních skříněk (do 30. 4.).

Mgr. M. Halíková

V dějepisné soutěži "20. století na Tachovsku" se podařilo získat krásné 1. místo Petře Vránové z 1.B a 3. místo Štěpánu Pelclovi z 1.A. Oběma studentům - benjamínkům blahopřejeme a těšíme se na jejich další vědomostní úspěchy.