Aktuality

Soutěžíme rádi i sami mezi sebou, a tak přinášíme výsledky školních turnajů:

Košíková: 1. místo 1.B; 2. místo 6.A; 3. místo 3. ročník.

 

Florbal (dívky): 1. místo 3. roč.; 2. místo 2. roč.; 3. místo 6.B.

 

Středem našeho zájmu je sice vytrvalé studium, přesto nezanedbáváme ani rozvoj tělesný, proto se můžeme pochlubit i mnoha úspěchy na poli sportovním. Rekapitulace výsledků a samozřejmě blahopřání všem níže uvedeným žákům školy:

 

18. 2. 2015 okresní kolo - basketbal - 1. místo dívky z 1. a 2. ročníku (Košvancová, Holátová, Kovářová, Všetičková, Tolarová, Lukejová, Hladíková, Moravcová); 3. místo chlapci z 1. a 2. ročníku (Kraus, Mudra, Gažík, Rolínek, Kovář, Štíbr, Sochor, Koliha).

 

11. 3. 2015 okresní kolo - volejbal - 3. místo dívky z 1. a 2. ročníku (Všetičková, Košvancová, Tolarová, Lhotková, Kovářová, Lukejová, Malátová, Moravcová).

 

6. 5. 2015 okresní kolo atletického čtyřboje - 1. místo dívky z 1. a 2. ročníku (Hladíková,Tolarová, Lukejová, Košvancová, Kovářová).

 

12. 5. 2015 okresní kolo v atletice o Pohár Českého rozhlasu - 3. místo dívky 1. a 2. ročníku (Všetičková, Moravcová, Tolarová, Hladíková, Lukejová, Kovářová, Holátová, Košvancová).

 

 

Vynikající umístění z 31 zúčastněných škol si zasloužili svou prací v anglickém jazyce žáci našich dvou prvních ročníků. Připravili videopohlednici z Tachova, která byla porotou ohodnocena jako 6. nejlepší v republice. Jednalo se o kategorii žáků 2. stupně základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií.

Skvělé! Blahopřejeme.

Do krajského kola fyzikální olympiády postoupili dva naši žáci - ve vyšší kategorii Richard Malík (4. r.), který se z 25 účastníků umístil na 15. místě; v nižší kategorii skončila z 30 účastníků na 19. místě Tereza Hladíková (2. r.).

Oběma studentům děkujeme za aktivní přístup k učení i k reprezentaci školy.

Blahopřejeme naší studentce maturitního ročníku k obhájení 3. místa v krajském kole Středoškolské odborné činnosti, které se konalo 29. dubna v Plzni. Svá rozsáhlá odborná díla prezentovali žáci před tematicky zaměřenými komisemi. Martina zaujala komisi v oboru pedagogiky, psychologie a sociologie prací s názvem Nekonvenční pohled na příčiny lidského násilí a agrese, možnosti jejich řešení. Z osmi zúčastněných tedy obsadila třetí pozici.

Žádám studenty 6. ročníku, aby se zítra dostavili do školy a odevzdali učebnice. Pokud některou knihu chcete mít k dispozici až do maturity, je třeba vzít s sebou vratnou zálohu 100 Kč/ks.

Zároveň počítejte s vyklizením šatních skříněk (do 30. 4.).

Mgr. M. Halíková

V dějepisné soutěži "20. století na Tachovsku" se podařilo získat krásné 1. místo Petře Vránové z 1.B a 3. místo Štěpánu Pelclovi z 1.A. Oběma studentům - benjamínkům blahopřejeme a těšíme se na jejich další vědomostní úspěchy.

Seznam uchazečů (dle přidělených osobních čísel), kteří budou od 1. 9. 2015 přijati ke studiu na Gymnáziu, Tachov, najdete na těchto stránkách v záložce UCHAZEČ.

Pokud jste byli přijati a váš zájem o studium trvá, musíte nám doručit/donést Zápisový lístek a volbu volitelných předmětů do 7. května 2015.

Jakékoliv dotazy zodpovíme na telefonním čísle 374 723 939.

Dne 20. 4. 2015 nám byly zaslány výpisy výsledků didaktických testů přijímacího řízení. Pokud vás zajímá, milí uchazeči o studium, jak se vám podařilo zvládnout test z češtiny a matematiky, můžete si na gymnáziu v kanceláři p. hospodářky vyzvednout svůj výpis.

 

Výsledky z testů budou započteny podle daných kritérií přijímacího řízení. Zítra bude zveřejněn na webových stránkách a na úřední desce u vchodu do gymnázia seznam přijatých uchazečů.