Aktuality

V neděli 5. října 2014 vyvrcholilo týdenní bedlivé zkoumání lesní úrody mnoha našimi žáky, pedagogy a přáteli, kteří se snažili zajistit dostatek exemplářů hub pro školní výstavu.

Číst dál...

V pátek 12. září 2014 navštívilo 35 žáků 2.-5. ročníku naší školy Dny vědy a techniky v Plzni. Tato akce se v našem krajském městě konala již podeváté a je pořádána ZČU.

Číst dál...

Začátkem letošního školního roku 2014/15 obdržela naše škola novou soupravu optiky Photonics Explorer pro zkoumání optických jevů v hodinách fyziky.

Souprava obsahuje sady pro deset skupin žáků. Celý komplet jsme získali od Západočeské univerzity (Nové technologie - výzkumné centrum). Předání nové pomůcky zprostředkovali plzeňští zástupci Nadace Depositum Novum z projektu Elixír do škol. Děkujeme.

Je možné se přihlásit do nově začínajícího kurzu autoškoly! Sledujte nástěnky s informacemi pro studenty - v přízemí školy a vedle automatů.

Dne 11. září 2014 proběhne ústní část podzimního termínu maturitní zkoušky. Přihlášené studenty očekáváme ve 13.55 hod. v učebně V1, kde dojde k slavnostnímu zahájení. Dále budete zkoušeni dle přijatého rozpisu. Přejeme hodně štěstí!

Každým rokem navrhují učitelé nejúspěšnější žáky své školy, kteří mohou převzít ocenění z rukou starosty města Tachov.

Číst dál...

Všem žákům gymnázia a samozřejmě i jejich rodinám a přátelům přejeme dostatek krásného počasí k prožití aktivních a zároveň i pohodových prázdninových dní. Načerpejte energii, vždyť už víte, že ji od září budete hodně potřebovat :-).

Vaši učitelé

Seznam přijatých uchazečů v přijímacím řízení do 1. ročníku denního studia - 3. kolo: registrační číslo 427, 483. Zápisový lístek přineste nejpozději do 17. 7. 2014. Mgr. Irena Volkovinská

Ladislav Liška - žák 5.B - prokázal vynikající zeměpisné znalosti a obsadil 2. místo v republikovém kole soutěže Eurorebus. Blahopřejeme ke skvělému úspěchu a děkujeme za reprezentaci školy.