Aktuality

Dne 22. května 2014 proběhla soutěž družstev z několika krajů, ve které naše gymnázium reprezentovali žáci 5.A Daniel Chaloupecký, Petr Ilnytskyi a Petr Mráz. Zabývali se problematikou bezpečnostní analýzy, naši účastníci konkrétně posuzovali současný stav v Sýrii. Vystoupili se svou prezentací, obhajovali písemnou práci a vytvářeli oponenturu analýzy jiného týmu. V celkovém hodnocení byli nejlepší a mohou se zúčastnit týdenního soustředění s experty na bezpečnostní otázky současného světa. Blahopřejeme.

 

Milí maturanti,

v pondělí 26. května 2014 v 7.55 hod. proběhne slavnostní zahájení Vašich ústních maturit v učebně V1. Budete představeni předsedovi maturitní komise, proto počítáme s Vaší účastí. Přejeme hodně štěstí!

Gratulujeme všem letošním maturantům k jejich dílčím úspěchům, neboť všichni zvládli projít didaktickými testy, jejichž zadání je připravováno státem a je tedy pro studenty i kantory do poslední chvilky naprosto neznámé. Všichni psali test z českého jazyka, dále měli možnost volit mezi matematikou, anglickým a německým jazykem. V současné době už maturanti také znají hodnocení svých slohových prací z českého jazyka - všechny texty splnily požadavky Cermatu.

 

Blahopřejeme studentům Marianě Šatrové, Le Anh Dung, Václavu Lukešovi, Ondřeji Vaňátkovi a Petru Ilnytskému za obsazení 10. místa v České republice (z 90 zúčastněných družstev) a zároveň k 16. místu na poli mezinárodním (ze 154 týmů) v matematické soutěži Náboj.

 

V soutěži Eurorebus, zaměřené na znalosti zeměpisu, představila naši školu dvě družstva: 1. ve složení Daniel Chaloupecký, Petro Ilnytskyi, Petr Mráz (z 5.A); 2. Ondřej Vaňátko, Ladislav Liška, Václav Lukeš (z 5.B). Obě družstva se po obsazení 1. a 2. místa v kraji probojovala do klání celorepublikového. Ladislav Liška zároveň obsadil 3. místo v kraji v soutěži jednotlivců, a tak získal možnost postoupit do kola celorepublikového. Všem výše uvedeným studentům děkujeme za skvělou reprezentaci školy. 

Dne 16. dubna 2014 se vydala tři tříčlenná družstva tachovských gymnazistů předvést své prezentační dovednosti do krajského kola soutěže "Prezentiáda". V Plzni se sešlo celkem 12 týmů, mezi nimiž naši studenti obsadili 2., 3. a 6. místo. Děkujeme všem zúčastněným a především týmu ve složení Barbora Fiklíková, Kateřina Havránková a Miroslav Kiprý, všichni žáci třídy 4.A, kteří hned zítra odjedou reprezentovat naši školu do kola celostátního. Držíme palce!

Studenti Gymnázia, Tachov reprezentovali svoji školu v dalších krajských kolech olympiád a středoškolských soutěží. Znalosti Elišky Dokoupilové ze 4.B byly ve vyšší kategorii olympiády z českého jazyka ohodnoceny 6. místem. Stejnou příčku úspěšnosti obsadil její spolužák Alfred Sylla ve vyšší kategorii olympiády z anglického jazyka. V silné konkurenci gymnaziálních týmů zaměřených na vědomosti z historie obstálo také tachovské družstvo ve složení Eliška Dokoupilová (4.B), Jana Hrachovcová (5.A) a Daniel Chaloupecký (5.A). V krajském kole Dějepisné soutěže gymnázií tak získali 6.místo. Všem účastníkům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Při pátečním krajském kole biologické olympiády vyšší kategorie perfektně zabojovala Tereza Zosinčuková ze 4.B., která se stala nejlepší studentkou uvedeného oboru v Plzeňském kraji. Tato soutěž nemá celorepublikové pokračování, takže nejvyšší ocenění zůstane pro letošní školní rok v Tachově. Tereze všichni blahopřejeme!Blahopřejeme Radku Wágnerovi ze 2. ročníku, který reprezentoval naši školu v krajském kole matematické olympiády kategorie Z9. V tuto chvíli je 4. nejlepším matematikem v kraji.