Aktuality

Na základě stanovených kritérií zveřejňujeme

Seznam přijatých uchazečů o studium 1. ročníku:

1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34.

 

Seznam přijatých uchazečů o studium 3. ročníku:

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41.

 

Datum vyvěšení: 25. duben 2016

 

Termín odevzdání Zápisového lístku ředitelce gymnázia: nejpozději do 9. května 2016.

Zápisový lístek musí být podepsán zákonným zástupcem i uchazečem.

 

Mgr. Irena Volkovinská, ředitelka školy

Vážení rodiče uchazečů o studium,

 

písemně jste byli informováni, že výsledky přijímacího řízení mohou být k dispozici nejdříve 22. 4. 2016.

Vzhledem k tomu, že teprve v průběhu dnešního dne budeme mít přístupné výsledky testů Vašich dětí (neopravujeme my, ale odesíláme k centrální opravě), budeme moci začít se sčítáním všech získaných bodů dle vyhlášených kritérií (body za prospěch, za testy, za soutěže) a posuzováním jejich pořadí.

 

Předpokládáme, že výsledky zveřejníme v pondělí 25. dubna 2016 na těchto webových stránkách a v písemné podobě na nástěnce u vchodu do gymnázia.

 

Děkujeme za pochopení.

Mgr. M. Halíková

První dvě místa okresního kola biologické olympiády pokořili studenti našeho gymnázia! Z 11 účastníků kategorie C zabodovali:

1. místo: Veronika Voltrová ze 2.B

2. místo: Jáchym Zosinčuk ze 2.B

 

Děkujeme za reprezentaci, blahopřejeme a rádi uveřejníme i pěkná umístění z následujícího krajského klání.

Další skvělé krajské umístění žáka našeho gymnázia - Jan Jirmus ze 2.A obsadil krásné 2. místo v kraji svými znalostmi ve vědomostní soutěži Eurorebus. 

Mimo soutěž jednotlivců se organizuje také Eurorebus pro týmy. Ani v této kategorii jsme se nenechali zahanbit a naši žáci Jan Jirmus, Veronika Krejčová a Štěpán Pelcl obsadili v krajském kole 3. místo.

 

Všichni výše uvedení žáci postupují do kola celostátního! Moc blahopřejeme!

Studentka Tereza Zosinčuková ze 6.B prokázala vynikající znalosti biologie a stala se vítězkou krajského kola biologické olympiády. Terka se danému oboru věnuje velmi intenzivně po celou dobu studia na naší škole, proto věříme, že jí její úspěchy otevřou dveře i na vysněný obor vysoké školy.

V každém případě bude naše gymnázium zastoupeno také v kole celostátním, do kterého Terce přejeme hodně štěstí a odvahy.

Okresními úspěšnými řešiteli kategorie E se stali naši žáci:

2. místo: Jan Jirmus, 2.A

3. místo: Veronika Voltrová, 2.B

 

Děkujeme za snahu i za pěkné výsledky.

 

V první desítce se umístili naši žáci:

V kategorii Junior (celkem 18 soutěžících):

3. místo: Ondřej Špaček, 4. r.

4. místo: Matěj Fiklík, 4. r.

6. místo: Jaroslav Nič, 3. r.

7. místo: Hana Gregorová, 3. r.

8. místo: Petr Kulhánek, 4. r.

9. místo: Marek Neumann, 4. r.

 

V kategorii Student (celkem 27 soutěžících):

1. místo: Eduard Šimůnek, 6.B

2. místo: Ladislav Schweiner, 6.B

3. místo: Tomáš Vlažný, 5. r.

4. místo: Daniel Klinka, 6.A

5. místo: Jana Simetová, 6.B

6. místo: Lukáš Koubek, 6.B

7. místo: Tomáš Pinkas, 6.A

9. místo: Denisa Zacpalová, 6.B

10. místo: Kateřina Benešová, 5. r.

 

Především v kategorii Student naši žáci zcela ovládli nejlepší pozice! Blahopřejeme všem ke znalostem a k úspěchům, které jim zajistily.

 

 

Všichni žáci školy měli unikátní možnost vyslechnout 31. března životní příběh paní Věry Sosnarové - ženy, která strávila 19,5 roku v sovětském gulagu... a podařilo se jí vrátit zpět do vlasti. Její příběh je zpracován v knize "Krvavé jahody".

 

Dvě hodiny s vitální vypravěčkou, které ani vysoký věk (84 let) nedokázal vymazat krutost doby z paměti. Dvě hodiny naprostého ticha v publiku, dvě hodiny mnoha uroněných slz, dvě hodiny pravdy, která na stránkách dějepisných učebnic působí méně děsivě... 

Za studenty vkládáme poděkování Elišky Dokoupilové ze 6.B:

 

Paní Věra Sosnarová, žena, která přežila gulag. Její vyprávění zní jako z jiného světa, chvilkami vhání člověku slzy do očí. To že se opravdu stalo? Mráz běhá po zádech. Paní Věra nám svým působivým příběhem kromě jiného předala dvě jasná poselství. Měli bychom v něco věřit - vždycky, ať už v boha, v osud nebo zkrátka „jenom“ sami v sebe. Když člověk věří, vždy má jeho život nějaký smysl. Znáte to: „A víra Tvá Tě uzdravila…“ Také bychom neměli zapomínat vážit si toho, co máme. Víte, člověk si kolikrát ani neuvědomí, že mu v životě vlastně nic nechybí, že každodenní starosti jsou ve skutečnosti jen malichernosti, kterými bychom si neměli nechat zkazit úsměv na tváři. Jak jde čas, opouští nás stále více a více svědků této hrozivé části historie. Je úplně jiné vidět takového člověka na vlastní oči a slyšet jeho vyprávění na vlastní uši, než o jeho příběhu třeba jenom číst. Proto si této možnosti velice ceníme. Nezapomeňme na události minulé a poučme se z nich, některé by se opravdu neměly opakovat. Važme si toho, co máme.

Děkujeme, paní Věro.

Školní server je vyřazen z provozu z důvodu zavirování. Technici na odstranění problémů intenzivně pracují.

 

Suplování na pátek 18.3. 2016

Za nepřítomnou kol. Weilovou:

1. h. 4. r. kol. Kutláková

2. h. 3. r. kol. Bambasová

4. h. 3. r. kol. Hlaváčová

5. h. 2.B kol. Tomeš

6. h. 5. r. kol. Křížek

Za nepřítomnou kol. Antropiusovou:

3. h. 5. r. spojí kol. Hlaváčová

4. h. 6.A proběhne Nj s kol. Klauberovou

6. h. 2.B odpadne

Za nepřítomnou kol. Klasovou:

4. h. 6.B odpadne

5. h. 4. r. spojí kol. Klauberová

 

Matematický klokan proběhne 3. a 4. hodinu v učebnách 1., 2.B a 6.A. Rozmístění přihlášených žáků bude k dispozici na nástěnce školy. Dohled pedagogů v učebnách: 3. h. Bambasová, Tomeš, Volkovinská/Halíková; 4. h. Kutláková, Křížek, Bambasová. Čtyři žáci 1. r., kteří se neúčastní této soutěže, se po velké přestávce dostaví ke mně do kabinetu.

M. Halíková