Aktuality

Vaše maturitní zkoušky skončily se skvělými výsledky, proto Vám velmi rádi předáme Vaše zasloužená maturitní vysvědčení při slavnostním aktu v Jízdárně ve Světcích dne 31. května 2016. Žádáme Vás, abyste se dostavili s předstihem, protože je třeba podepsat předávací dokumentaci.

 

Ke slavnostnímu předání dojde za přítomnosti pana starosty, ředitelky školy a Vašich blízkých:

pro 6.A ve 14.00 hod.

pro 6.B ve 14.30 hod.

 

Těšíme se na Vaše poslední středoškolské vystoupení před veřejností...

 

 

Dáváme na vědomí dnes získaná výsledná hodnocení maturitních slohových prací z cizích jazyků: všichni naši maturanti v hodnocení Cermatu uspěli! A skutečně převažující většina s přidělením velmi vysokého počtu bodů.

 

Blahopřejeme a přejeme hodně štěstí k ústní maturitě.

Upozorňujeme studenty i jejich zákonné zástupce, že ve dnech 23.-25. května probíhají na Gymnáziu, Tachov ústní maturitní zkoušky. Pro ostatní ročníky vyhlašujeme ředitelské volno.

 

Milí maturanti,

dostavte se všichni ke slavnostnímu zahájení maturit - ve společenském oděvu - dne 23. května:

6.A v 7.40 hod. v J1

6.B v 7.20 hod. ve V1.

 

Všem vám přejeme šťastné proplutí maturitními nástrahami a úspěšné zakotvení mezi absolventy!

 

Veronika Voltrová (2.B) si na své konto připsala další úspěch - v krajském kole biologické olympiády odvedla skvělou práci a získala zasloužené 2. místo.

Jáchym Zosinčuk (2.B) si z celkového počtu 21 zúčastněných dosáhl svými znalostmi na 12. příčku.

 

Oběma blahopřejeme a přejeme chuť do dalšího biologického studia.

Úterní okresní soutěž Mladý zahrádkář přinesla 1. místo naší studentce 2.B Veronice Voltrové. Svými znalostmi z oblasti zahradničení skvěle reprezentovala svoji školu, postupuje tímto také do kola celostátního a my jí blahopřejeme!

Vážení maturanti,

 

v tuto chvíli již máte na svých e-mailech výsledky maturitních didaktických testů.

 

Blahopřejeme vám, protože jste všichni uspěli! Stejně tak byly uznány všechny vaše slohové práce z českého jazyka.

Nepodceňte tedy ještě svou týdenní přípravu na ústní zkoušku, abyste se mohli stát absolventy Gymnázia, Tachov.

Jméno studenta z 2.A Jana Jirmuse figuruje na mnoha výsledkových listinách oborových olympiád. Vzhledem k tomu, že je Honzův zájem o vědění ještě velmi široký, zkouší uspět v různých oborech. Postoupil také do krajského kola fyzikální olympiády a ze 30 zúčastněných si odvezl velmi pěkné 9. místo.

 

Blahopřejeme k úspěchu a děkujeme za reprezentaci školy.

Studentka Daniela Hradilová (2.B) se zúčastnila nedávného mistrovství v Chomutově a "ukoulela si" mezi juniory nádherné 2. místo v republice.

Blahopřejeme k úspěchu a rozhodně přejeme, aby se jí při studiu na našem gymnáziu všechny "koule" vyhnuly. 

Nedávné několikadenní biologické klání dalo vyniknout jen těm nejlepším v republice. Studentka současného maturitního ročníku Tereza Zosinčuková obsadila svými znalostmi 11. místo, ke kterému samozřejmě moc blahopřejeme!

Teď už má před sebou důležitější boj - maturitu. Držíme tedy palce nejen jí, ale i všem ostatním maturantům!