V neděli 5. října 2014 vyvrcholilo týdenní bedlivé zkoumání lesní úrody mnoha našimi žáky, pedagogy a přáteli, kteří se snažili zajistit dostatek exemplářů hub pro školní výstavu.

Zmíněná expozice je už jakousi tradicí, která pod záštitou našeho biologa - pana učitele Petra Křížka a mykologa Jiřího Pošmury - přitahuje pozornost nejen dětí, ale také tachovské veřejnosti. V letošním roce se podařilo představit na 170 různých druhů hub, které jistě zaujaly 120 evidovaných návštěvníků i všechny žáky gymnázia. "K vidění byly velké, vyvinuté plodnice nejjedovatější houby - muchomůrky zelené a pro srovnání vedle ní další druhy muchomůrek, včetně jedlých. Jedovatý hřib kříšť a vedle něj jedlý a chutný hřib kovář. Z mnoha předvedených druhů připomenu alespoň velmi známé klouzky, hřiby, křemenáče, opomíjenou sluku svraskalou, lišku nálevkovitou. Z bedel jsme našli a představili druhy jedlé i jedovaté, návštěvníci se seznámili s mnoha druhy ryzců - včetně za syrova jedlé syrovinky a černohlávky. Mnohé zájemce zaujaly také druhy výrazně zabarvené - pavučinec hercynský, voskovka kuželovitá, vláknice zemní, bělochoroš modrající a méně časté plodnice zástupců kukmáka příživného, plesňáka čekankového, lošáka jeleního, kozáka kapucínka, chřapáče pružného či ryzce statného," uvedl pan učitel Křížek.

V rámci expozice bylo možné nahlédnout pomocí binokulárních lup i do říše nejmenších houbiček.

 

Děkujeme všem organizátorům za skvělou akci a tachovské veřejnosti za projevený zájem.