Začátkem letošního školního roku 2014/15 obdržela naše škola novou soupravu optiky Photonics Explorer pro zkoumání optických jevů v hodinách fyziky.

Souprava obsahuje sady pro deset skupin žáků. Celý komplet jsme získali od Západočeské univerzity (Nové technologie - výzkumné centrum). Předání nové pomůcky zprostředkovali plzeňští zástupci Nadace Depositum Novum z projektu Elixír do škol. Děkujeme.